• Phòng đào tạo: (028) 3895 1619 - (028) 7305 1619
  • Hotline: (028) 3930 7658 - (028) 3930 7698
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com
Trung tâm ngoại ngữ đa minh
Trung tâm ngoại ngữ đa minh
Trung tâm ngoại ngữ đa minh
Trung tâm ngoại ngữ đa minh

Video bí quyết học Ielts đột phá

Trần Mạnh Giàu - Thần Tượng Học Đường
Mr Duy Tăng 3.0 Điểm Sau 10 Tuần Học
Đánh Giá Của Học Viên Thực Tế
Học Viên Tăng 3.5 Điểm Trong 10 Tuần
Phản Hồi Về Luyện Thi Cấp Tốc
The IELTS Speaking Test
Speaking Fluently in the IELTS Exam
IELTS Assessment Criteria
Vocabulary Range - IELTS Preparation
Question Tasks and Topics in Writing module - IELTS Preparation
Reading Skills and Question Types - IELTS Preparation
Listening for Signpost Words - IELTS Preparation
Grammatical Range in the Speaking Test - IELTS Preparation
How to sound like a native speaker: THE SECRET
IELTS Preparation - Australia Network
Sentence Types - IELTS Preparation
8 Tips for British English Pronunciation
 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường