• Phòng đào tạo: (028) 3895 1619 - (028) 7305 1619
  • Hotline: (028) 3930 7658 - (028) 3930 7698
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com


Bài thi LISTENING TEST 01

28/02/2018

Thời gian làm bài: 00:32

Bài thi LISTENING - TEST 02

27/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 03

26/02/2018

Thời gian làm bài: 00:31

Bài thi LISTENING TEST 04

25/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 05

24/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 06

23/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 07

22/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 08

21/02/2018

Thời gian làm bài: 00:25

Bài thi LISTENING TEST 09

20/02/2018

Thời gian làm bài: 00:25

Bài thi LISTENING TEST 10

19/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 11

18/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

Bài thi LISTENING TEST 12

17/02/2018

Thời gian làm bài: 00:30

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động
30/10/2021 ✈ KHAI GIẢNG khóa IELTS từ mất gốc lên 6.5+

Chỉ 1 khóa TĂNG 2-4 chấm. Bồi hoàn 200% học phí nếu không đạt

Học Online|Offline 3~4 buổi/tuần

✓ Lớp Found nền tảng: vào 0.0 ra 2.0+

✓ Lớp Inter trung cấp: vào 2.0+ ra 5.0+

✓ Lớp Inten cường độ cao: vào 3.5+ ra 6.5+

✓ ĐB: Lớp 1-1 theo lộ trình hồ sơ định cư, du học

Báo Giáo Dục TP.HCM chia sẻ về IETLS Đa Minh

 Báo Giáo Dục TP.HCM chia sẻ về Giáo trình và phương pháp học IELTS bản quyền sở hữu trí tuệ tại IELTS Đa Minh

“Phương pháp Lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp” và bộ giáo trình “Comprehensive Focus-The best language selection” năm cấp độ đã được Cục Sở hữu trí tuệ cấp “Chứng nhận bản quyền” cho IELTS Đa Minh.

 IELTS Đa Minh Chất lượng cao nhất - Trách nhiệm vĩnh viễn


Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường