• Phòng đào tạo:
  • Hotline: Ms.Vy: 0901.442.203 - Ms.Thảo: 0938.735.275 - Ms.Dung: 076.362.7510
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com


Bài thi READING TEST 01

28/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 02

27/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 03

26/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 04

25/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 05

24/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 06

23/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 07

22/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 08

21/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 09

20/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 10

19/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 11

18/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

Bài thi READING TEST 12

17/02/2018

Thời gian làm bài: 01:00

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động
 U40-U60 cần lấy bằng IELTS định cư theo lộ trình xin visa?

Khóa IELTS General cam kết đầu ra giúp học viên lấy chứng chỉ đúng thời gian xét hồ sơ. Nếu không đạt, Đa Minh bồi hoàn ngay 200% học phí, có hợp đồng pháp lý rõ ràng.

30/10/2021 ✈ KHAI GIẢNG khóa IELTS từ mất gốc lên 6.5+

Chỉ 1 khóa TĂNG 2-4 chấm. Bồi hoàn 200% học phí nếu không đạt

Học Online|Offline 3~4 buổi/tuần

✓ Lớp Found nền tảng: vào 0.0 ra 2.0+

✓ Lớp Inter trung cấp: vào 2.0+ ra 5.0+

✓ Lớp Inten cường độ cao: vào 3.5+ ra 6.5+

✓ ĐB: Lớp 1-1 theo lộ trình hồ sơ định cư, du học


Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường