Bí quyết luyện thi IELTS READING cấp tốc Band 8.0+

BÍ QUYẾT LUYỆN THI IELTS READING BAND 8.0+

Xem thêm các bài viết:

Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING Band 8.0+ – Vòng thi Nói 1: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING Band 8.0+ – Vòng thi Nói 2: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING Band 8.0+– Vòng thi Nói 3: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 02: Tại đây

Xin mời các bạn click vào từng link bên dưới để học nhé!

1. Cấu trúc các phần thi đọc hiểu IELTS ACADEMIC

2. Các loại câu hỏi và chủ đề trong bài thi đọc hiểu IELTS

3. Các chủ đề xuất hiện trong bài thi đọc hiểu IELTS

4. Các đòi hỏi về kiến thức và kỹ năng cần thiết cho môn đọc hiểu IELTS

5. Các chiến lược làm bài thi đọc hiểu IELTS hiệu quả

6. Cách tính điểm bài thi đọc hiểu và trình độ tiếng anh của thí sinh theo thang điểm

7. Chiến lược làm bài dạng “MATCHING PARAGRAPH WITH HEADING LIST” hiệu quả

8. Chiến lược làm bài dạng “MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS OF PARAGRAPH HEADINGS/ MAIN POINTS” hiệu quả

9. Chiến lược làm bài dạng “MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS OF PASSAGE MAIN POINTS” hiệu quả

10. Chiến lược làm bài dạng “YES/ NO/ NOT GIVEN” hiệu quả

11. Chiến lược làm bài dạng “MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS OF WRITER’S VIEWPOINT” hiệu quả

12. Chiến lược làm bài dạng “SHORT-ANSWER QUESTIONS” hiệu quả

13. Chiến lược làm bài dạng “MATCHING SENTENCE ENDINGS” hiệu quả

14. Chiến lược làm bài dạng “MATCHING INFORMATION –NAMES/ OBJECTS AND EXPRESSIONS” hiệu quả

15. Chiến lược làm bài dạng “TABLE COMPLETION” hiệu quả

16. Chiến lược làm bài dạng “GAP-FILLING –SENTENCE COMPLETION” hiệu quả

17. Chiến lược làm bài dạng “MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS” hiệu quả

18. Chiến lược làm bài dạng “PICKING FROM A LIST” hiệu quả

19. Chiến lược làm bài dạng “TRUE/ FALSE/ NOT GIVEN” hiệu quả

20. Chiến lược làm bài dạng “CLASSIFICATION QUESTIONS” hiệu quả

21. Chiến lược làm bài dạng “PARAGRAPH SELECTION CONTAINING SPECIFIC INFORMATION” hiệu quả

22. Chiến lược làm bài dạng “SUMMARY COMPLETION” hiệu quả

23. Chiến lược làm bài dạng “SUMMARY COMPLETION WITH CUE WORDS IN A BOX” hiệu quả

24. Chiến lược làm bài dạng “LABELING THE DIAGRAMS” hiệu quả

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT NHÉ!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *