Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING cấp tốc Band 8.0 – Vòng thi Nói 2

BÍ QUYẾT LUYỆN THI IELTS SPEAKING BAND 8.0+

VÒNG THI NÓI 02

Xem thêm các bài viết:

Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING Band 8.0+– Vòng thi Nói 3: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS LISTENING cấp tốc Band 8.0+: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS READING cấp tốc Band 8.0+: Tại đây

1/ Mô tả Vòng thi nói 02 trong phần thi IELTS Speaking:

– Vòng thi 02 được nêu dưới đây sẽ diễn ra trong khoảng thời gian từ 03-04 phút.

– Đây là phần Independent Long Turn, thí sinh sẽ nói một bài nói độc lập khác với việc nghe câu hỏi và trả lời ở vòng thi nói 01. Bài nói độc lập của thí sinh sẽ kéo dài từ 01-02 phút dựa theo các nội dung gợi ý trên một thẻ (Topic card) do giám khảo đưa cho thí sinh. Trong thẻ này sẽ gồm một chủ đề cụ thể được nêu và kèm theo 03 đến 04 câu hỏi và gợi ý trả lời phụ về các thông tin cần thiết cho phần trả lời. Trước khi bắt đầu bài thi nói 02, giám khảo sẽ thông tin cho thí sinh biết với các cách nói như:

“Now, I’m going to give you a topic and I would like you to talk about it for one or two minutes.”

– Giám khảo sẽ đưa cho bạn thẻ đề bài và bút chì cùng với giấy nháp, bạn sẽ có 01 phút ghi chú vào giấy nháp nội dung chính bạn sẽ nói trong bài. Sau 01 phút chuẩn bị bạn sẽ trình bày phần nói của mình trong khoảng thời gian tối thiểu và tối đa là từ 01 đến 02 phút. Khi đủ 02 phút nếu bạn vẫn còn đang nói giám khảo sẽ ngưng phần nói của bạn lại.

– Sau khi bạn nói xong có thể sẽ có từ 01 đến 02 câu hỏi giám khảo dành cho bạn về chủ đề bạn mới nói trong bài. Hãy trả lời các câu hỏi này theo các chiến lược đã được hướng dẫn trong Vòng thi nói 01.

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng ở Vòng thi nói 01 trong phần thi IELTS Speaking:

– Trong vòng thi nói 02, thí sinh sẽ phải thể hiện khả năng duy trì một phần nói dài hơn, cung cấp các thông tin chi tiết hơn và thể hiện sự xắp xếp ý tưởng có tính logic, khai thác được đầy đủ các nội dung được hỏi về chủ đề trong thẻ đề bài và các câu hỏi phụ.

3/ Các chủ đề thường xuất hiện nhất trong Vòng thi nói 02, phần thi IELTS Speaking:

–  09 chủ đề thường xuất hiện cho vòng thi nói 02:

Type 01: Describing an object or a technological product

Type 02: Describing a person

Type 03: Describing an event or a situation

Type 04: Describing a place

Type 05: Describing a hobby/a habit or entertainment activity/product

Type 06: Describing experiences or problems

Type 07: Describing a process

Type 08: Describing an animal

Type 09: Describing something ideal or imaginary

4/ Các dạng câu hỏi mẫu trong Vòng thi nói 02, phần thi IELTS Speaking:

SAMPLE TOPIC CARD
Describe a member of your family who are very close to you.

You should say:

 • Who he/she is
 • in what way you are like him/ her
 • how you differ from him/her
 • and explain why you are so close to him/her
SAMPLE TOPIC CARD
Describe a useful website that you have visited.

You should say:

 • what it was
 • how you found the address
 • what it contains

and say why it was / is useful to you.

 

 

 

 

 

 

 

SAMPLE TOPIC CARD
Describe a room that you like.

You should say:

 • which room it is
 • what makes this room special
 • what it looks like

and explain how you feel when you are in that room.

 

 

 

 

 

 

 

 

5/ Các chiến lược Speaking hiệu quả đạt band 8.0+ IELTS Speaking cho vòng thi nói 02:

a/ Chiến lược “Lập dàn ý thông minh”: Liên tục lập dàn ý trước khi nói

– Trong thời gian 01 phút chuẩn bị, thí sinh nên ghi vắn tắt vào giấy nháp một dàn ý ngắn gọn nhưng đầy đủ về chủ đề và các câu hỏi gợi ý trong thẻ đề bài. Để tiết kiệm thời giờ, hãy đọc ngay vào các từ khóa của các câu gợi ý và viết ngay ý tưởng phù hợp nhất mà bạn có thể phát triển vào giấy nháp.

– Chỉ viết các từ đơn hoặc cụm từ ngắn để tiết kiệm thời gian. Các từ được viết cần phải cụ thể, phù hợp nội dung chi tiết và là từ quen thuộc nhất với bạn. Đây chính là các ý và từ bạn sẽ bám vào để xây dựng bài nói. Tiếp đến chọn ngay một hoặc hai thì thích hợp để mô tả cho toàn bộ các nội dung. Khi nói bạn có thể nhìn vào dàn ý trong giấy nháp này.

b/ Chiến lược “At least 01 + 01”: 

– Nhằm đảm bảo đủ số từ và câu để duy trì bài nói trong ít nhất 01 phút, khi bắt đầu trình bày mỗi mục gợi ý trong dàn ý hãy theo nguyên tắc mỗi câu hỏi phụ nên có ít nhất 01 ý trả lời chính và 01 câu cung cấp thêm thông tin. Nếu còn ý tưởng thí sinh có thể thêm một hoặc vài câu chứa thông tin chi tiết nữa nhưng nên rải đều các thông tin trả lời cho cả các câu hỏi gợi ý, không nên dồn lại cho 01 hoặc 02 câu gợi ý cuối cùng quá nhiều thông tin cần nói.

c/ Chiến lược luyện thi “One-fits-all”: ( Không sợ lạc đề)

– Đề thi có hàng trăm thẻ chủ đề khác nhau tuy nhiên tất cả chỉ có 08 loại chủ đề mô tả đã nêu trên nên việc chuẩn bị sẵn một số bài mô tả mẫu hay phù hợp với mỗi chủ đề trong 08 loại nêu trên là vừa đủ, mỗi loại chủ đề có thể học sẵn 01 hoặc 02 bài. Thí sinh không cần phải học quá nhiều bài mẫu mà chỉ cần học kỹ và có khả năng khai thác các nội dung và ý tưởng chủ đạo trong các bài mẫu chi tiết thuộc 08 chủ đề này để áp dụng vào thực tế bài thi.   

d/ Chiến lược “Kể chuyện”:

Story telling => – Background?

                            – Main problems à solution

                     => Conclusion à influence/ impact/ bring experience

– Thí sinh cần biết rằng “không bắt buộc phải cover hết tất cả các câu hỏi gợi ý trong thẻ đề thi”, do đó để cho bài nói được hấp dẫn hơn, nhiều ý hơn, có trình tự và dễ kiểm soát hơn thí sinh có thể kể một câu chuyện mà mình trải nghiệm có liên quan đến chủ đề và một phần của các câu hỏi gợi ý. Câu chuyện cần có các chi tiết và nội dung phù hợp với nhau và có ý kiến, nhận xét và cảm xúc của người kể để bài nói được hấp dẫn hơn.

e/ Chiến lược “Dùng các cấu trúc định hướng”:

– Nhằm làm cho bài nói mạch lạc dễ nắm bắt và dễ hiểu hơn, thí sinh nên dùng các cấu trúc diễn đạt có tính định hướng tùy theo nhu cầu trong bài nói.

* Giới thiệu chủ đề sẽ nói:

– I’ve chosen to talk about…

Tôi chọn nói về…

– The aspect/ factor/ issue I’ve looked at is…

Cái khía cạnh/nhân tố/vấn đề tôi đã xem xét là…

– There are quite a lot of …but the one I’ve chosen is…

Có khá nhiều… nhưng cái mà tôi đã chọn là…

– To start with …

Để bắt đầu với…

– I’m going to describe how…

Tôi sẽ mô tả cách làm như thế nào…

Mở rộng thêm nội dung:

 • … A is different from B in that…

…A khác B ở chỗ…

 • Apart from …

Ngoài …

 • Besides,…

Bên cạnh đó,…

 • First of all,…; then,…

Đầu tiên là,…;sau đó,…

 • On the one hand,… On the other hand,…

Một mặt,…Mặt khác,…

* Đưa ra các thông tin nền tảng:

– …had a profound impact on me

đã có một tác động sâu sắc đối với tôi

– …had a strong influence on me

đã có ảnh hưởng mạnh đối với tôi

– …happened to me…

xảy ra với tôi

– …happened when I was a kid; at the age of ten, I suppose

đã xảy ra khi tôi còn nhỏ;lúc 10 tuổi, tôi nghĩ vậy

f/ Chiến lược “Express your feelings”:

– Để bài nói gây hứng thú và truyền tải được nhiều cảm xúc cho người nghe, thí sinh nên dùng các lối diễn đạt cảm xúc của mình thêm vào khi mô tả các nội dung và chi tiết, nhất là khi kết hợp với chiến lược “Kể chuyện”.

* Thể hiện cảm xúc tích cực

– …even now, when I think of that day, I do feel nostalgic

 … ngay cả bây giờ,khi tôi nghĩ về ngày hôm đó,tôi vẫn cảm thấy luyến tiếc

– …was an unforgettable experience

là một trải nghiệm không thể nào quên

– …was truly a memorable occasion

thật sự là một dịp đáng nhớ

– I could not believe my ear/ eyes! / I could hardly believe my luck!

Tôi không thể nào tin vào tai tôi/mắt tôi!/Tôi hầu như không thể tin được may mắn của tôi!

* Thể hiện cảm xúc tiêu cực

– …so boring; …is/was such a pain, drag, chore, nightmare, torture!

rất chán,….là/đã một nỗi đau,sự chán ngán, việc tẻ nhạt,cơn ác mộng, sự tra tấn!

– …was a big shock to me

là một cú sóc lớn với tôi

– …was/is completely unexpected

…thì hoàn toàn bất ngờ

– …was/is so tedious

thì quá tẻ nhạt

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *