Bí quyết luyện thi IELTS WRITING cấp tốc Band 8.0+ – Task 02

BÍ QUYẾT LUYỆN THI IELTS WRITING BAND 8.0+

TASK 02 (PHẦN ESSAY)

Xem thêm các bài viết:

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS LISTENING cấp tốc Band 8.0+: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS READING cấp tốc Band 8.0+: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING Band 8.0+ – Vòng thi Nói 1: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING Band 8.0+ – Vòng thi Nói 2: Tại đây

1/ Mô tả phần Writing Task 02 – Academic essay trong bài thi IELTS Writing:

– Bài thi viết IELTS học thuật Task 02- Essay Writing có thời gian làm bài 40 phút và chiếm 60% tổng số điểm IELTS Writing.Về cơ bản có 05 loại bài essay, nhưng trong kỳ thi viết IELTS phần task 02 chỉ gồm 02 loại:

* Loại Argumentative essay (academic module) gồm các kiểu câu hỏi sau:

+ “To what extent do you agree or disagree” question

+ “Your own opinion” question

+ “Influence/impact” question

* Loại Discursive essay gồm các kiểu câu hỏi sau:

+ “Advantages and Disadvantages” question

+ “Discuss both views” question

+ “Pros and cons” question

+ “Positive and negative” question

+ “Cause/effect and solutions” question

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng ở phần Writing Task 02 – Academic essay trong bài thi IELTS Writing:

– Trong phần Writing Task 02 – Academic Essay, ngoài sự thể hiện kiến thức về hai mảng cốt lõi là từ vựng học thuật và ngữ pháp, thí sinh cần thể hiện các kỹ năng viết liên quan đến các khía cạnh sau:

+ Đánh giá một ý kiến, bằng chứng hoặc một lý lẽ cho một vấn đề.

+ Trình bài các nguyên nhân, hậu quả và nêu được các giải pháp khả thi cho vấn đề.

+ So sánh và đối chiếu các ý kiến, bằng chứng hoặc các hàm ý sâu xa.

+ Thảo luận cả 02 mặt của các vấn đề mang tính trừu tượng.

+ Tổ chức các ý chính và luận cứ một cách hợp lý, thuyết phục.

+ Lựa chọn các ý tưởng và thông tin bổ trợ phù hợp nhất.

3/ Các chiến lược Writing hiệu quả đạt band 8.0+ IELTS Writing task 02- Academic essay:

a/ Về mặt ngôn từ và ngữ pháp:

– Thí sinh cần dùng đúng loại ngôn từ học thuật trang trọng dành riêng cho việc viết bài luận và bài tiểu luận (Xem “Writing task 02- Functional expressions – Part 01”)

– Các cụm từ diễn đạt cần phải là các cụm từ tự nhiên bản ngữ / đầy đủ nghĩa và chính xác về nội dung/ và thể hiện nguồn từ vựng học thuật trang trọng phù hợp với bài tiểu luận.

– Cần dùng đúng các thuật ngữ, collocation và dùng các modifiers cho các cụm như Adj + N, Adv + V … để thể hiện sự phức tạp và tinh tế hơn

– Cần áp dụng đúng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp hơn như “Các câu phức, câu ghép, mệnh đề danh từ, mệnh đề tính từ, mệnh đề trạng từ, cấu trúc đảo ngữ…”

b/ Về các nội dung cần diễn đạt trong một academic essay:

* Phần mở bài (Introduction):

– Phần mở bài của một bài tiểu luận học thuật (academic essay) cần chứa hai câu với hai nội dung sau:

+ Sự giới thiệu khái quát về vấn đề được bàn đến trong bài essay.

+ Ý chính của tác giả về nội dung được nêu trong bài. Đây được xem là câu trả lời trực tiếp cho câu hỏi đề bài khi các giám khảo đánh giá phần mở bài. (Câu luận đề)

Phần thân bài (Body):

– Phần thân bài của một bài tiểu luận nên có ít nhất 02 đoạn văn. Tùy theo loại câu hỏi đề bài mà các đoạn văn sẽ trả lời cho một khía cạnh khác nhau của câu hỏi này.

– Mỗi đoạn văn trong phần thân bài cần đảm bảo các yêu cầu sau đây:

+ Câu đầu tiên phải chứa ý chính của cả đoạn cũng chính là 01 khía cạnh của câu hỏi đề bài được trả lời trong câu nêu ý chính của tác gải trong phần mở bài. (Câu chủ đề đoạn)

+ Các câu kế tiếp cung cấp các thông tin giải thích, ví dụ, luận cứ chứng minh cho câu chủ đề đoạn này.

+ Cuối mỗi đoạn trong phần thân bài có thể có câu kết đoạn tóm tắt lại ý của cả đoạn hoặc không có.

Phần kết luận (Conclusion):

– Đoạn kết luận phải chứa một câu tóm tắt lại ý chính của cả bài cũng chính là ý cuối cùng nhận định về vấn đề được nêu trong bài của tác giả. Đây cũng là câu có vai trò quan trọng thiết yếu cuối cùng quyết định sự đánh giá của các giám khảo => thí sinh một câu kết luận thật mạnh và ý nghĩa.

– Chú ý: Không được bàn đến một khía cạnh hoặc nội dung mới trong phần kết luận này.

(Xem “Writing task 02- Functional expressions – Part 05”)

4/ Các sai lầm cần tránh trong phần Writing Task 02 – Academic essay:

– Tránh lối viết sử dụng các từ và cách diễn đạt bình dân kém trang trọng và không phù hợp với một bài tiểu luận có tính học thuật.

(Xem “Writing task 02- Functional expressions – Part 01”)

– Tránh lối viết chỉ nói chung chung (lỗi overgeneralisation) thay vì có đầy đủ các ví dụ và giải thích cụ thể cho các ý tưởng được nêu.

– Tránh sự lặp đi lặp lại cùng một từ hoặc ý đã được viết trước đó.

– Tránh các lối viết rườm rà không diễn đạt nội dung mô tả cho dữ liệu mà chỉ để đủ số từ quy định (lỗi redundance / wafle).

– Tránh lối viết cường điệu quá mức (lỗi overemphasize and over exaggeration)

– Tránh lối viết đánh giá quá thấp hậu quả/ tầm quan trọng của vấn đề (lỗi understatement)

– Tránh lối viết thiếu bố cục xắp xếp các ý, gây lôn xộn, thậm chí nhầm lẫn (lỗi confusion)

– Tránh lối viết tường thuật (kể chuyện) trong bài luận.

– Tránh viết lạc đề, câu hoặc ý không liên quan đến nội dung đang được đề cập trong đề bài (lỗi digression).

– Tránh sai ngữ pháp – Sai chính tả.

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *