CÁCH TÍNH ĐIỂM IELTS LISTENING

CÁCH TÍNH ĐIỂM THI IELTS LISTENING

Xem thêm:

Chiến lược làm bài dạng EXTENDED MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (PICKING FROM A LIST) hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng SHORT ANSWER QUESTIONS hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng CLASSIFICATION QUESTIONS hiệu quả

Bài thi Nghe bao gồm 40 câu. 1 câu trả lời đúng thí sinh sẽ được 1 điểm. Số điểm tối đa có thể đạt được là 40 cho từng bài thi. Thang điểm từ 1.0 – 9.0 sẽ được tính dựa trên tổng số câu trả lời đúng.

Mặt dù tất cả các câu hỏi đã qua nhiều công đoạn như: Khảo sát bài thi, thi thử trước khi các câu hỏi này có thể sử dụng trong đề thi chính thức. Tuy nhiên sẽ vẫn có những chêch lệch nhỏ về độ khó dễ của từng bài thi. Do vậy, để tạo sự công bằng cho từng bài thi, thang điểm chuyển đổi sẽ có thay đổi theo từng bài thi. Điều này có nghĩa là cùng điểm 6 nhưng sẽ có sự chêch lệch số câu trả đúng cho từng bài thi khác nhau.

Bảng thông tin bên dưới giúp các bạn hiểu thêm về cách chuyển đổi điểm của thí sinh theo từng cấp độ khác nhau của bài thi Nghe. Ngoài ra, bạn cũng sẽ hiểu thêm về cách chuyển đổi từ số câu hỏi đúng thành điểm cuối cùng của bài thi.

 

Cách tính điểm của IELTS LISTENING (Tổng số là 40 câu)

 

Chúc các bạn thi tốt!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *