CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG EXTENDED MULTIPLE CHOICE QUESTIONS HIỆU QUẢ

LUYỆN THI IELTS LISTENING

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG EXTENDED MULTIPLE CHOICE QUESTIONS (PICKING FROM A LIST) HIỆU QUẢ

Xem thêm:

Cách tận dụng các signposts hiệu quả trong bài thi nghe IELTS

Chiến lược làm bài dạng TABLE/ FLOW CHART COMPLETION hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng SENTENCE / SUMMARY COMPLETION hiệu quả

1/ Mô tả dạng bài thi dạng EXTENDED MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

-Bài thi nghe IELTS dạng “Trắc nghiệm mở rộng” thường xuất hiện trong SECTION 02, hoặc 03. Đây là loại câu hỏi trắc nghiệm chọn nhiều hơn 01 đáp án trong một danh sách lựa chọn cho sẵn (có thể chọn 02 đáp án trở lên). Loại này khá đơn giản hơn so với loại trắc nghiệm truyền thống chọn 01 đáp án đúng vì có nội dung chọn lựa ít phức tạp hơn, ít từ vựng và key words trong các lựa chọn hơn.

-Loại bài thi này sẽ gồm một câu hỏi, câu khẳng định bỏ lửng với một list lựa chọn kèm theo chứa từ 02 đáp án đúng trở lên.

– Số lựa chọn trong list luôn nhiều hơn số đáp án được yêu cầu chọn và có khi các đáp án lựa chọn không theo thứ tự từ trên xuống dưới trong list.

 

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng

– Dạng bài này nhằm kiểm tra khả năng hiểu rõ và xác nhận đượccác nội dung chi tiết trong bài nghe.

– Người nghe cần có kỹ năng xác định đúng các key words trong câu hỏi và các từ chính tương ứng chỉ sự chọn lựa hoặc xác nhận ý kiến trong bài nghe để chọn các đáp án đúng.

 

3/ Chiến lược làm bài thi IELTS LISTENING dạng EXTENDED MULTIPLE CHOICE QUESTIONS HIỆU QUẢ

– Đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời và câu trả lời mẫu để có được đáp án đúng về cả nội dung và hình thức.

– Nghe kỹ câu giới thiệu trước khi vào bài để xác định nội dung chính của bài nói nhằm định hướng các nội dung sẽ nghe giúp dễ tập trung hơn.

– Hãy tranh thủ thời gian đọc lướt tất cả các lựa chọn trong list và đánh giá tính hợp lý, phù hợp của mỗi lựa chọn so với câu hỏi.

– Trong khi đọc hãy xác định các chủ điểm nội dung của tất cả các lựa chọn cũng như các từ loại , ngữ pháp chính và loại thông tin trong các lựa chọn này.

– Trong khi đọc và trong khi nghe bài nghe hãy áp dụng phương pháp loại bỏ các lựa chọn không phù hợp là các câu không hợp lý về bối cảnh hoặc bị loại bởi sự phủ định các key words trong câu hỏi và bài nghe.

– Phải chú ý vào các sự xác nhận hay phủ nhận thông tin trong bài nghe (nếu là bài đối thoại) để quyết định chọn câu trả lời phù hợp.

 

4/ Các lưu ý đặc biệt cho dạng bài thi IELTS LISTENING EXTENDED MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

– Đây là các lỗi dẫn đến kết quả kém trong bài thi nghe IELTS dạng Extended Multiple Choice Questions:

 • Không đọc kịp các thông tin chính và key words trong khoảng thời gian cho trước dẫn đến vừa nghe bài nghe vừa đọc hiểu câu hỏi gây xao nhãng và mất tập trung.
 • Cố gắng nghe và chọn các đáp án có chứa từ giống hệt như từ vừa nghe trong bài nghe.
 • Tiếp tục đắn đo cho câu vừa nghe thay vì ra quyết định nhanh chóng và chuyển sang câu mới.
 • Không bám vào các key words và thông tin chính cần đối chiếu, xác nhận hay phủ nhận mà dựa vào nghe – dịch nghĩa của tất cả các từ và thông tin.
 • Dù không xác định được rõ câu trả lời vẫn phải chọn đủ số đáp án không được để trống bất cứ câu trả lời nào. Việc chừa trống câu trả lời đồng nghĩa với cơ hội đúng 0%.

5/ Luyện tập dạng bài nghe IELTS Extended Multiple Choice Questions và đáp án.
*QUESTION: Listen and answer the questions

 

Questions 1-3

Choose THREE letters AG

What topics must the assignment cover?

 1. Zoo finances
 2. Public safety
 3. The history of zoos
 4. Animal welfare
 5. Education and zoos
 6. Zoos for science
 7. Value for money

 

Questions 4 and 5

Choose TWO letters AE

 1. Science
 2. History
 3. Entertainment
 4. Conservation
 5. Education

 

 

– File audio:   6 EXTENDED MULTIPLE CHOICE QUESTION

 

            *Đáp án:

1    C

2    F

3    E

4    C

5    D

 

           *Tapescript:

Adrian    Hello Brenda, how are you doing?

Brenda    Fine. I’ve just come over to talk about this assignment on the function of zoos. Oh, hello, Charles.

Charles   Hello, Brenda. That’s good. I’ve just been in the library looking at some stuff. I think Adrian’s been on the web.

Adrian    Yes, I have.

Brenda    Well, that’s great. What have you found out about zoos? Charles I’ve been looking into the history, both of zoos and of keeping animals generally. Adrian I didn’t think we had to do that.

Brenda    Yes, it was one of the topics we had to research. We definitely need to cover it, even if only briefly, I think. After all, people have kept animals for recreation and pleasure for centuries. The ancient Egyptians kept collections of animals, and of course the Romans kept animals for recreation.

Adrian    Ah, the Romans. That brings us to the general question of the treatment of animals, and the mistreatment of them … Charles Yes, but that’s not our topic. We’ve been told to keep off that. Now, where were we? Brenda Our assignment is concerned with the purposes of zoos in general, and in our modern era. We have to cover the history, but not in great depth. Our main focus is the scientific aspects of zoos, and the work they do for conservation and so on. Adrian We mustn’t forget the question of who pays for them. Zoos are hugely expensive places to run nowadays. There are the costs of feeding the animals obviously, and security, for the animals and the public, what happens if they escaped and so on. We have to ask what benefits we get from this.

Brenda    Adrian, I don’t think you’ll find we have to do that kind of thing at all.

Adrian    But I’ve been looking into all that, and the social benefits of zoos …

Brenda    What I mean is, that’s not part of this assignment. All this financial and safety stuff is not necessary. We should stick to their purposes. Now, what have you found out, Charles?

Charles   Well, I discovered that the World Association of Zoos and Aquariums was very helpful on this. I’ve got their website address here somewhere. I found out about the scientific research that zoos do. The other thing we should cover is the educational side of their work …

Adrian    The educational side is pretty obvious. I’ve got lots of stuff here about this and more references to websites and information. There’s also the area of entertainment. What about that?

Charles   He’s got a point. I think we need to do some more research on that.

Brenda    Fine. But it sounds like we’ve covered the history and science angles pretty well. Charles I agree, let’s leave those for now and plan some more study on the entertainment stuff. Brenda And let’s do some more work on the conservation element.

 

Chúc các em có kết quả thi như ý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *