CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG FORM/NOTE COMPLETION HIỆU QUẢ

LUYỆN THI IELTS LISTENING

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG FORM/NOTE COMPLETION HIỆU QUẢ

Xem thêm:

Chiến lược làm bài dạng SHORT ANSWER QUESTIONS hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng CLASSIFICATION QUESTIONS hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng MATCHING INFORMATION QUESTIONS hiệu quả

 

1/ Mô tả dạng bài thi dạng FORM/NOTE COMPLETION

-Bài thi nghe IELTS dạng “Hoàn thành form hoặc note” thường xuất hiện trong SECTION 01. Thông thường sẽ có dạng đối thoại giữa 02 đối tượng trong một bối cảnh cụ thể qua điện thoại. Người nghe được yêu cầu điền các thông tin vào một form hoặc phần ghi chú có sẵn các thông tin khác kèm theo.

 

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng

– Dạng bài này nhằm kiểm tra khả năng nhận ra các thông tin chi tiết trong bài hội thoại như tên riêng, số điện thoại, địa chỉ, thời gian, nơi chốn,số thứ tự, số đếm, hoặc các tổ hợp chữ cái và số, và kể cả các thông tin khác nữa.

– Người nghe cần có kỹ năng xác định đúng nội dung các thông tin cần điền vào chỗ trống vừa nêu trên và kỹ năng nhận dạng đúng các âm được đánh vần cũng như nhớ được nội dung chi tiết để điền vào chỗ trống sau khi nghe.

 

3/ Chiến lược làm bài thi IELTS LISTENING dạng FORM/NOTE COMPLETION HIỆU QUẢ

– Đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời, các yêu cầu về số từ tối đa như “NO MORE THAN THREE WORDS”, và câu trả lời mẫu để có được đáp án đúng về cả nội dung và hình thức.

– Nghe kỹ câu giới thiệu trước khi vào bài để xác định nội dung chính của cuộc hội thoại nhằm định hướng các nội dung sẽ nghe giúp dễ tập trung hơn.

– Đọc tiêu đề của form hoặc note cần điền, các phần tiêu đề phụ và các đề mục bên dưới để nắm được chủ đề và các kết cấu thông tin giúp cho việc xác định trước các chi tiết sẽ nghe dễ dàng hơn.

– Đọc các từ xung quanh chỗ trống cần điền và xác định từ loại và nội dung sẽ nghe cho chỗ trống. Khi bắt đầu nghe thì chỉ tập trung vào các nội dung này để quyết định câu trả lời mà thôi.

– Viết ngay câu trả lời vào quyển đề thi.

– Kiểm tra các thông tin đặc biệt là tên riêng, tên địa danh, ngày tháng, mã số để viết hoa cho phù hợp.

 

4/ Các lưu ý đặc biệt cho dạng bài thi IELTS LISTENING FORM/NOTE COMPLETION

– Dù đây là dạng bài thi nghe IELTS dễ nhất nhưng các sai sót do thiếu cẩn trọng vẫn xảy ra làm cho thí sinh mất điểm như:

  • Điền thừa số từ được yêu cầu
  • Đáp án là danh từ đếm được phải ở số nhiều nhưng thí sinh lại viết ở số ít
  • Đáp án sai dạng từ như thay vì điền danh động từ V.ing thì thí sinh lại điền Verb.
  • Nghe được nhưng không nhớ được và không viết kịp các số hoặc chữ cái được đánh vần
  • Điền một đáp án chẳng liên quan gì đến nội dung chi tiết cần điền do xác định sai thông tin yêu cầu của chỗ trống.

 

5/ Luyện tập dạng bài nghe IELTS Form/Note completion và Đáp án.

*QUESTION: Listen to the recording and complete the notes. Write NO MORE THAN TWO WORDS AND/OR A NUMBER for each answer.

  • Culture and Society

Study:                    2004

On the global teenager hypothesis (i.e. values of teenagers in the worlds are similar)

Is there a global culture?

One special aspect of the study: 1……………… in three cultures.

Sample:                 2……………. high school students

                                     14-17 years

Three countries: China, Japan, USA

Questionnaire:      number of statements: 3…………….

 

  • Three examples of statements:

Statement 1           It is really true that 4……………. can make you happy.

Statement 2           My dream in life is to be able to own 5…………….

Statement 5           Having the right 6……………. is the most important thing in life.

 

  • Examples of results

Statement 1           nationality which agree most strongly: 7…………….

Statement 2           nationality which agree most strongly: 8…………….

Statement 5           nationality which agree most strongly: 9…………….

 

  • General conclusion

The global teenager hypothesis is 10……………. by this research. More research needed!

 

– File audio:  1 FORM – NOTE COMPLETION

 

*Đáp án:

1    materialism

2    556

3    7/seven

4    money

5    expensive things

6    possessions

7    Japanese

8    American

9    Chinese

10  not supported

 

*Tape script:

Lecturer Having referred briefly to the general definition of culture, I want to move on to an example of cultural research in action – a real example of what researchers into culture are doing. This is a study done in 2004 into the ‘global teenager hypothesis’. Now the global teenager hypothesis states that the values and attitudes of teenagers all over the world have become very similar, that teenagers are part of a global culture, rather than a national or a regional one. This study investigated the subject of materialism in three different cultures. It asked if teenagers’ attitudes to materialism were similar or different in those three different cultures. I’d like to go through the main points of this study because I think it demonstrates the interest and usefulness of this kind of research. The research took a sample of 556 high school students of between fourteen and seventeen years of age from three countries. The three countries – being also three differing cultures – were China, Japan, and the USA. The high schools were in medium-sized cities and the students came from middle-class areas. There were 172 respondents from China,

168 from Japan and 216 from the USA. The students were asked to reply to a questionnaire (or survey) which consisted of seven statements. They were asked to say if they agreed or disagreed with the statements. The questionnaire was filled in during the students’ regular class time. I’ll give you some examples of the statements in the questionnaire. And by the way, if you want to look into this in further detail – I’ve got the reference here, let me see, oh yes, it’s The International Journal of Consumer Studies, Volume 28, Number 4, of September 2004. The first statement was: It is really true that money can make you happy. Respondents were asked – as they were asked about all the statements – to give their answer on a scale of one to seven. One on the scale indicated I strongly disagree’; four on the scale was neutral; and seven on the scale was I strongly agree’. The second statement was: My dream in life is to be able to own expensive things. And the fifth was: Having the right possessions is the most important thing in life. Let’s look at some of the results. With regard to the first statement, it was the Japanese teenagers who agreed most strongly that money could make you happy. The Americans were second and the Chinese agreed least. However, regarding one’s life dream being to own expensive things, it was American teenagers who agreed most strongly with this and the Chinese who agreed least.

As regards the fifth statement, about owning the right things the Americans agreed less strongly than the other two groups. It was the Chinese who agreed most strongly with this statement. I haven’t been able to analyse all aspects of the study in this lecture, but it does suggest that the hypothesis is not supported by the data. It may be that the culture of the USA is more individualistic, whereas the Chinese culture is more collectivist or communitarian. However, it does not seem to support the global teenager hypothesis. As always, this is something on which we need to carry out more research.

 

Chúc các em có kết quả thi như ý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *