CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG “LABELING THE DIAGRAMS” HIỆU QUẢ

LUYỆN THI IELTS READING ACADEMIC MODULE

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG “LABELING THE DIAGRAMS” HIỆU QUẢ

Xem thêm:

Chiến lược làm bài dạng “MATCHING PARAGRAPH WITH HEADING LIST” hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng “MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS OF PARAGRAPH HEADINGS/ MAIN POINTS” hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng “MULTIPLE-CHOICE QUESTIONS OF PASSAGE MAIN POINTS” hiệu quả

 

1/ Mô tả dạng bài thi dạng “LABELING THE DIAGRAMS”

– Dạng bài này thuộc “Nhóm câu hỏi dạng hình ảnh (Figure/Diagram/Chart questions)”.

– Bài thi đọc hiểu IELTS học thuật dạng “Điền thông tin vào Sơ đồ/ Biểu đồ/ Hình ảnh minh họa” sẽ gồm một Sơ đồ/ Biểu đồ/ Hình ảnh minh họa ghi chú lại các thông tin chi tiết về một nội dung cụ thể trong bài đọc (có thể là cấu tạo của một sản phẩm, sơ đồ hướng dẫn, hoặc hình ảnh minh họa một quá trình …được nêu trong bài).

– Đây là loại câu hỏi dễ vì các thông tin cần điền đều có các key words rõ ràng trước và sau chỗ trống cùng với các ý chính trong các hình ảnh minh họa khiến cho các đáp án khá dễ tìm.

– Trong loại đề thi này, thứ tự câu hỏi được nêu và thứ tự các nội dung trả lời trong bài đọc sẽ thường được xắp xếp theo thứ tự tương đồng nhau nhưng đôi khi sẽ có sự hoán đổi vị trí.

 

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng

– Dạng bài này nhằm kiểm tra khả năng hiểu rõ nội dung chính và các chi tiết trong các Sơ đồ/ Biểu đồ/ Hình ảnh minh họa thông qua các tiêu đề, các chi tiết và nội dung có sẵn trong hình cùng với kỹ năng xác nhận được các nội dung chi tiết cần điền có liên quan đến các tiêu đề và nội dung có sẵn này cũng như hiểu được các thông tin chi tiết trong bài đọc hiểu tương ứng để điền đáp án phù hợp. Đề thi thường tập trung vào các thông tin và dữ liệu chi tiết (facts and details) trong bài đọc.

– Thí sinh cần có kỹ năng xác định đúng các key words trong hình ảnh cho sẵn như các tiêu đề, các từ chính trước và sau chỗ trống cần điền, tìm nhanh được các key words này trong bài đọc và các từ có liên quan với các key words này giúp xác định đúng thông tin cần điền vào hình ảnh. Để viết được đáp án đúng, người đọc cần có kỹ năng nhận dạng đúng chức năng ngữ pháp và từ loại của nội dung cần tìm và chú ý số từ phù hợp với yêu cầu tối đa của đề bài.

 

3/ Chiến lược làm bài thi IELTS Reading Học thuật dạng “LABELING THE DIAGRAMS” HIỆU QUẢ

– Đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời, các yêu cầu về số từ tối đa như “NO MORE THAN THREE WORDS”, và câu trả lời mẫu để có được đáp án đúng về cả nội dung và hình thức.

– Đọc kỹ các tiêu đề, các chi tiết cho sẵn trong hình ảnh để nắm dàn ý chi tiết cũng như vị trí xuất hiện các nội dung chi tiết cho đáp án trong bài đọc.

– Đọc các key words trước và sau chỗ trống cần điền và xác định từ loại và dự đoán trước nội dung sẽ điền chỗ trống.

– Scan bài đọc tìm vị trí các key words và bám sát các tiêu đề, chi tiết gợi ý sẵn có và các key words trước và sau chỗ trống cần điền để phát hiện ra từ cần thiết chứa thông tin chi tiết thỏa mãn đáp án.

* Các gợi ý về tìm vị trí đáp án:

+ Đối với Sơ đồ minh họa một quá trình, cần chú ý đến các từ chỉ giai đoạn trước, sau, kế tiếp và bám vào các nội dung có sẵn trên sơ đồ để xác định các từ cần điền trong các bước.

+ Đối với Hình ảnh mô tả một sản phẩm, máy móc, thiết bị … cần chú ý sự mô tả các chi tiết và mối liên quan của các chi tiết này trong bài đọc và bám vào các chi tiết có sẵn trên hình ảnh để xác định các từ cần điền.

* Các gợi ý về một đáp án đúng:

+ Không được phép vượt quá các từ cần điền, do đó các mạo từ “a,an,the” không cần được viết vào đáp án.

+ Đối với loại câu hỏi này, các đáp án tốt nhất nên được trích nguyên bản từ các từ trong bài đọc, không nên tự ý đổi word forms, hoặc thêm các phần bổ nghĩa vào.

– Kiểm tra các thông tin đặc biệt là tên riêng, số thứ tự, mã số để viết hoa hoặc viết cho phù hợp.

– Viết đáp án vào chỗ trống trong quyển đề thi ngay khi phát hiện ra.

 

4/ Các lưu ý đặc biệt cho dạng bài thi IELTS Academic Reading “LABELING THE DIAGRAMS” 

– Dù đây là dạng bài thi đọc hiểu IELTS dễ nhưng các sai sót do thiếu cẩn trọng vẫn xảy ra làm cho thí sinh mất điểm như:

  • Điền thừa số từ được yêu cầu.
  • Điền một đáp án chẳng liên quan gì đến nội dung chi tiết cần điền do xác định sai thông tin yêu cầu của chỗ trống.

 

5/ Luyện tập dạng bài đọc hiểu IELTS academic “Labeling the diagrams” và đáp án.
SIMULATION QUESTION:

Tidal Power

Undersea turbines which produce electricity from the tides are set to become an important source of renewable energy for Britain. It is still too early to predict the extent of the impact they may have, but all the signs are that they will play a significant role in the future

A   Operating on the same principle as wind turbines, the power in sea turbines comes from tidal currents which turn blades similar to ships’ propellers, but, unlike wind, the tides are predictable and the power input is constant. The technology raises the prospect of Britain becoming self-sufficient in renewable energy and drastically reducing its carbon dioxide emissions. If tide, wind and wave power are all developed, Britain would be able to close gas, coal and nuclear power plants and export renewable power to other parts of Europe. Unlike wind power, which Britain originally developed and then abandoned for 20 years allowing the Dutch to make it a major industry, undersea turbines could become a big export earner to island nations such as Japan and New Zealand.

B   Tidal sites have already been identified that will produce one sixth or more of the UK’s power – and at prices competitive with modern gas turbines and undercutting those of the already ailing nuclear industry. One site alone, the Pentland Firth, between Orkney and mainland Scotland, could produce 10% of the country’s electricity with banks of turbines under the sea, and another at Alderney in the Channel Islands three times the 1,200 megawatts of Britain’s largest and newest nuclear plant, Sizewell B, in Suffolk. Other sites identified include the Bristol Channel and the west coast of Scotland, particularly the channel between Campbeltown and Northern Ireland.

C  Work on designs for the new turbine blades and sites are well advanced at the University of Southampton’s sustainable energy research group. The first station is expected to be installed off Lynmouth in Devon shortly to test the technology in a venture jointly funded by the department of Trade and Industry and the European Union. AbuBakr Bahaj, in charge of the Southampton research, said: The prospects for energy from tidal currents are far better than from wind because the flows of water are predictable and constant. The technology for dealing with the hostile saline environment under the sea has been developed in the North Sea oil industry and much is already known about turbine blade design, because of wind power and ship propellers. There are a few technical difficulties, but I believe in the next five to ten years we will be installing commercial marine turbine farms.’ Southampton has been awarded £215,000 over three years to develop the turbines and is working with Marine Current Turbines, a subsidiary of IT power, on the Lynmouth project. EU research has now identified 106 potential sites for tidal power, 80% round the coasts of Britain. The best sites are between islands or around heavily indented coasts where there are strong tidal currents.

D   A marine turbine blade needs to be only one third of the size of a wind generator to produce three times as much power. The blades will be about 20 metres in diameter, so around 30 metres of water is required. Unlike wind power, there are unlikely to be environmental objections. Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow-turning blades. Each turbine will be mounted on a tower which will connect to the national power supply grid via underwater cables. The towers will stick out of the water and be lit, to warn shipping, and also be designed to be lifted out of the  water for maintenance and to clean seaweed from the blades.

E   Dr Bahaj has done most work on the Alderney site, where there are powerful currents. The single undersea turbine farm would produce far more power than needed for the Channel Islands and most would be fed into the French Grid and be re-imported into Britain via the cable under the Channel.

F  One technical difficulty is cavitation, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles. These can cause vibration and damage the blades of the turbines. Dr Bahaj said: ‘We have to test a number of blade types to avoid this happening or at least make sure it does not damage the turbines or reduce performance. Another slight concern is submerged debris floating into the blades. So far we do not know how much of a problem it might be. We will have to make the turbines robust because the sea is a hostile environment, but all the signs that we can do it are good.’

 

Questions 1-4

Label the diagram below.

your answers in boxes 1-4 on your answer sheet.

 

ANSWER KEY

 

Q. ANSWER EXPLANATION
1 maintenance – Đoạn D, câu cuối: “The towers will stick out of the water and be lit, to warn shipping, and also designed to be lifted out of the water for maintenance and  to clean  sea weed from  the blades.”
2 slow (turning)

 

– Đoạn D, câu 04: “Fish and other creatures are thought unlikely to be at risk from the relatively slow-turning blades.”
3 low pressure – Đoạn F, câu đầu: “One technical difficulty is cavitation, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles.”
4 cavitation – Đoạn F, câu đầu: “One technical difficulty is cavitation, where low pressure behind a turning blade causes air bubbles.”

 

Chúc các em có kết quả thi như ý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *