CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG MATCHING INFORMATION QUESTIONS HIỆU QUẢ

LUYỆN THI IELTS LISTENING

CHIẾN LƯỢC LÀM BÀI DẠNG MATCHING INFORMATION QUESTIONS HIỆU QUẢ

Xem thêm:

Chiến lược làm bài dạng TABLE/ FLOW CHART COMPLETION hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng SENTENCE / SUMMARY COMPLETION hiệu quả

Chiến lược làm bài dạng LABELING A DIAGRAM/ PLAN/ MAP hiệu quả

1/ Mô tả dạng bài thi dạng MATCHING INFORMATION QUESTIONS

-Bài thi nghe IELTS dạng “Ghép các thông tin tương ứng” thường xuất hiện trong SECTION 02, hoặc 03. Đây là loại câu hỏi yêu cầu ghép các câu hỏi và đáp án trong một danh sách lựa chọn cho sẵn. Loại này có độ khó trung bình nhưng đòi hỏi người đọc phải tranh thủ thời gian đọc trước các câu hỏi và list đáp án để có cái nhìn chung về sự tương ứng của các thông tin cần ghép khi làm bài.

-Loại bài thi này sẽ gồm một loạt câu hỏi chứa các thông tin cần ghép và một list các đáp án tương ứng để ghép vào.

 

2/ Mục tiêu kiểm tra về kiến thức và kỹ năng

– Dạng bài này nhằm kiểm tra khả năng hiểu rõ các thông tin trong câu hỏi và xác nhận đượccác nội dung chi tiết tương ứng trong bài nghe để tạo nên một sự ghép nối hoàn chỉnh về thông tin.

– Người nghe cần có kỹ năng xác định đúng các key words trong câu hỏi và đáp án cùng với việc nắm bắt được các từ chính tương ứng trong bài nghe giúp ghép các thông tin lại vói nhau.

 

3/ Chiến lược làm bài thi IELTS LISTENING dạng MATCHING INFORMATION QUESTIONS HIỆU QUẢ

– Đọc kỹ phần hướng dẫn trả lời và câu trả lời mẫu để có được đáp án đúng về cả nội dung và hình thức.

– Nghe kỹ câu giới thiệu trước khi vào bài để xác định nội dung chính của bài nói nhằm định hướng các nội dung sẽ nghe giúp dễ tập trung hơn.

– Hãy tranh thủ thời gian đọc lướt tất cả các lựa chọn trong list và các key words trong câu hỏi để đánh giá tính hợp lý, phù hợp của mỗi lựa chọn so với câu hỏi.

– Trong khi đọc hãy xác định các chủ điểm nội dung của tất cả các lựa chọn cũng như các từ loại , ngữ pháp chính và loại thông tin trong các lựa chọn này.

– Trong khi đọc và trong khi nghe bài nghe hãy áp dụng phương pháp loại bỏ các lựa chọn không phù hợp co từng câu hỏi cần ghép là các câu không hợp lý về bối cảnh hoặc bị loại bởi sự phủ định các key words trong câu hỏi và bài nghe.

– Phải chú ý vào các sự xác nhận hay phủ nhận thông tin trong bài nghe (nếu là bài đối thoại) để quyết định chọn câu trả lời phù hợp.

– Đánh giá tính hợp lý của các câu hỏi và đáp án khi chọn lựa.

 

4/ Các lưu ý đặc biệt cho dạng bài thi IELTS LISTENING MATCHING INFORMATION QUESTIONS

– Đây là các lỗi dẫn đến kết quả kém trong bài thi nghe IELTS dạng Matching Information Questions:

 • Không đọc kịp các thông tin chính và key words của cả câu hỏi và đáp án trong khoảng thời gian cho trước dẫn đến vừa nghe bài nghe vừa đọc hiểu câu hỏi và đáp án gây xao nhãng và mất tập trung.
 • Cố gắng nghe và chọn các đáp án có chứa từ giống hệt như từ vừa nghe trong bài nghe.
 • Tiếp tục đắn đo cho câu vừa nghe thay vì ra quyết định nhanh chóng và chuyển sang câu mới.
 • Không bám vào các key words và thông tin chính cần đối chiếu, xác nhận hay phủ nhận mà dựa vào nghe – dịch nghĩa của tất cả các từ và thông tin.
 • Dù không xác định được rõ câu trả lời vẫn phải chọn đủ số đáp án không được để trống bất cứ câu trả lời nào. Việc chừa trống câu trả lời đồng nghĩa với cơ hội đúng 0%.

5/ Luyện tập dạng bài nghe IELTS Matching Information Questions và đáp án.
*QUESTION:

 1. A show
 2. An event of local interest
 3. A technical demonstration
 4. An open discussion
 5. An interactive event

 

 1. Water world                    ………………
 2. Transport 2050                ………………
 3. Science in a suitcase       ………………
 4. Ropes and hangings        ………………
 5. Paper and time                ………………

 

– File audio:  9 MATCHING INFORMATION

 

            *Đáp án:

6    B

7    D

8    A

9    E

10 C

 

          *Tape script:

Lecturer   Now, enough of the background, what about the festival? There are three main venues where the festival events take place. These are the Millennium Library, the town hall – not the town hall itself but the town hall Conference Centre – and the Norchester Theatre. Now when you are planning your visits, remember that many of the activities for younger pupils will be at the Millennium Library, and the secondary school pupils may find more to interest them in the Conference Centre. Now just so that you have some immediate information, I’d like to mention a few of the events that are taking place this year.

                  One event of special interest to people living in this area is called Waterworld. This is a clay model of the south-east of England and the presenters show you the effects of rising sea levels as a result of climate change. They ask the audience to select the rise in sea level, for example 20 or 40 or 60 centimetres, and the model shows the places that would be flooded as a result. Watch out for your town – does it sink or does it swim? Transport 2050 is about transport options for our towns in the future. A number of experts will introduce the topic, and then everyone at the event will have a chance to speak and give their viewsScience in a suitcase is a comedy act by two scientists who do crazy experiments and sing songs and play the clown to large audiences every afternoon. I’m particularly looking forward to that one, which should be entertaining. Ropes and hangings is an interactive event which will be of interest to young people in which, after experimenting with ropes and bricks, they build a real suspension bridge. That kind of hands-on activity is always really popular. And, appealing to a different audience, there is Paper and time in which some experts will be showing us the techniques they use for the conservation of ancient books and manuscripts. This will obviously not be for everybody, but it should be interesting just to see how they do it. Now, let’s move on to tickets and transport to the festival.

Chúc các em có kết quả thi như ý!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *