FORMAL WORDS AND INFORMAL EQUIVALENTS PART 04

ACADEMIC LANGUAGE FOR THE IELTS

SPEAKING AND WRITING EXAM

 

 FORMAL WORDS AND INFORMAL EQUIVALENTS

PART 04

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 01: Tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS WRITING Band 8.0+ – Task 02: Tại đây

Formal Word form Informal equivalent      Meaning
P
participate v join, take part in tham gia
passive adj inactive bị động
perceive v understand, realize hiểu, nhận thức
persistent adj chronic dai dẳng, mãn tính
perspective n opinion, viewpoint ý kiến
phase n stage giai đoạn
portion n part phần
preceding adj in advance of  
precise   exact chính xác
predominate v be in the majority chiếm ưu thế, phổ biến
preliminary adj beginning, introductory bắt đầu, mở đầu, sơ bộ
previous adj before trước
primary, principal adj basic cơ bản, chủ yếu
prime adj premier xuất sắc, hoàn hảo, hàng đầu, nhất
prior to adj before, in advance of  
prohibit v ban, forbid cấm
project n plan kế hoạch
promote v advertise, encourage quảng cáo, khích lệ, xúc tiến
prospect n view, outlook viễn cảnh, tình huống
publish v bring out, release, announce xuất bản, công bố
purchase v buy mua
pursue v follow theo đuổi
Q
qualification n certificate/ability phẩm chất , năng lực, khả năng chuyên môn
R
radical adj basic/total cơ bản/ quan trọng/ hoàn toàn
recover v retrieve phục hồi, khôi phục, lấy lại
refine v enrich, ameliorate tinh lọc, cải thiện (chất lượng)
region n area khu vực
regulation n rule quy định
reject v wipe out loại trừ
relaxed adj cozy thoải mái
reliance n believe sự tin tưởng
reluctant adj hesitant, unwilling miễn cưỡng, bất đắc dĩ
require v need cần, đòi hỏi
research n/v study nghiên cứu
resident n occupant cư dân
response n feedback phản hồi, phản ứng
restore v repair, renew phục hồi
restraint n control sự kềm chế, gò bó, ràng buộc
restrict v limit hạn chế
reveal v uncover, bring out, disclose tiết lộ
revise v review duyệt lại, ôn
rigid adj strict, inflexible cứng nhắc, không linh động
route n road, path tuyến đường, lộ trình

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *