Đội ngũ giảng viên
tại IELTS Đa Minh

Là các thầy cô có học hàm học vị cao, là các chuyên gia ngôn ngữ Anh có bằng cấp quốc tế, có thành tích nổi trội, kinh nghiệm dày dặn trong công tác giảng dạy IELTS, và là các cá nhân từng đạt kết quả thi IELTS xuất sắc 8.0 – 9.5.

Nhắn tin Đa Minh qua FB


Giảng dạy

Đội ngũ giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Hà Đặng Như Quỳnh

IELTS Director tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.5 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Á Khoa Sư phạm Anh

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Nguyễn Bá Thọ

Academic Manager tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Đại học Monpelier – Pháp

Cựu giảng viên ĐH Y Dược TPHCM

Khách mời Main Show The IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Anh Khoa

Academic Manager tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.5 IELTS Overall

8.5 IELTS Writting

Á Khoá Ngôn ngữ Anh – Nhân Văn

Cựu chuyên Anh Lê Hồng Phong

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Hà Đặng Như Quỳnh

IELTS Director tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.5 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Á Khoa Sư phạm Anh

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Nguyễn Bá Thọ

Academic Manager tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Đại học Monpelier – Pháp

Cựu giảng viên ĐH Y Dược TPHCM

Khách mời Main Show The IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Anh Khoa

Academic Manager tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.5 IELTS Overall

8.5 IELTS Writting

Á Khoá Ngôn ngữ Anh – Nhân Văn

Cựu chuyên Anh Lê Hồng Phong

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Trần Giang Thanh

Teacher Trainer tại IELTS Đa Minh

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp Ambassador

8.0 IELTS Overall

Thạc sĩ Giảng dạy ngôn ngữ

Cử nhân RMIT

IELTS Musketeer IELTS Face-off mùa 4

Xem thông tin giáo viên

Review học viên khóa IELTS tại Đa Minh