LESSON 01: IDEAL LIVING PLACES

Noun- Noun phrases:

 1. A high crime rate                                         : tỉ lệ phạm tội cao
 2. A large industrial city                                  : 1 thành phố công nghiệp lớn
 3. A pretty village                                            : 1 ngôi làng đẹp
 4. A quiet and suburban street                         : 1 con đường yên tĩnh thuộc ngoại ô
 5. A relaxed lifestyle                                        : 1 phong cách sống thư thái
 6. A tall apartment block                                 : 1 khối căn hộ cao
 7. Advantage(s) >< Disadvantage(s)               : thuận lợi >< bất lợi
 8. Beautiful and diverse landscape                  : quang cảnh đẹp và đa dạng
 9. Citizens                                                        : cư dân thành thị
 10. Crash                                                          : sự va chạm, sự đổ vỡ
 11. Crowded streets                                         : những con đường đông đúc
 12. Culture                                                        : văn hóa
 13. Different situations                                    : nhiều trường hợp/ tình huống khác nhau
 14. Diversity                                                     : sự đa dạng
 15. Excellent shopping                                     : sự mua sắm tuyệt vời
 16. Fast public means of transportation           : phương tiện giao thông công cộng nhanh
 17. Feature                                                        : đặc điểm
 18. Friendly inhabitant                                     : cư dân thân thiện
 19. Friendly population / community               : cư dân / cộng đồng thân thiện
 20. Geology                                                      : địa chất học
 21. Great food                                                  : thức ăn ngon
 22. Holiday accommodation                            : chỗ ở khi đi nghỉ
 23. Holiday makers                                          : những người đi nghỉ mát
 24. Holiday making                                          : sự đi nghỉ mát
 25. Impact = effect                                           : hiệu quả, hậu quả
 26. International tourism                                  : du lịch quốc tế
 27. Lively festivals                                           : những lễ hội sinh động
 28. Locals                                                         : dân địa phương
 29. Lots to do                                                   : nhiều thứ để làm
 30. Measurement(s)                                          : sự đo lường, biện pháp đo lường/ kích thước, số đo (s)
 31. Mid(middle)-income  country                    : quốc gia có thu nhập trung bình
 32. Origin                                                         : nguồn gốc, căn nguyên, lai lịch
 33. Planet’s resources                                       : tài nguyên của hành tinh
 34. Positive / negative aspect                           : khía cạnh tích cực / tiêu cực
 35. Private means of transportation                  : phương tiện giao thông tư nhân / công cộng
 36. Psychologist                                               : nhà tâm lí học
 37. Reaction                                                     : sự phản ứng lại
 38. Requirement                                               : sự đòi hỏi, yêu cầu
 39. Resources                                                   : tài nguyên
 40. Rural / Urban region                                   : vùng nông thôn / vùng thành thị
 41. Spectacular scenery/view                           : cảnh đẹp ngoạn ngục / kì vĩ
 42. Status                                                          : tình trạng / địa vị hiện tại
 43. Strangers                                                     : người lạ
 44. The largest percentage of visitors               : tỉ lệ phần trăm du khách đông nhất
 45. The quality of                                             : chất lượng của
 46. The quantity of                                           : số lượng của
 47. Unusual buildings                                       : những tòa nhà bất thường (kì lạ)

 

Verb – Verb phrases:

 1. Argue for / against                                      : tranh luận / tranh cãi / ủng hộ, chống cãi
 2. Attend                                                          : tham dự
 3. Be considered                                             : được đánh giá là
 4. Be surrounded by                                        : được vây quanh bởi
 5. Bring us advantages                                     : mang lại cho chúng ta những thuận lợi
 6. Conclude                                                      : kết luận
 7. Conduct research                                         : tiến hành nghiên cứu
 8. Consume                                                      : tiêu thụ
 9. Deal with                                                     : giải quyết, đối phó
 10. Drop                                                           : làm rơi, rớt
 11. Encourage                                                   : khuyến khích, khích lệ
 12. Express                                                       : biểu lộ, phát biểu
 13. Grow up / Grow old                                   : trưởng thành / già
 14. Have a university qualification                   : có bằng cấp đại học
 15. Have access to health-care, education, and nutrition services:

= tiếp cận được với sự chăm sóc sức khỏe, sự giáo dục và dịch vụ dinh dưỡng

 1. Have plenty of time for …                          : có nhiều thời gian cho việc gì đó
 2. Have reputation for                                    : nổi tiếng về
 3. Ignore                                                         : bỏ qua, làm ngơ
 4. Influence (v/n) on                                       : ảnh hưởng, tác động
 5. Mention                                                      : đề cập
 6. Pay attention to                                          : chú ý đến cái gì
 7. Pretend                                                       : giả vờ, giả tạo
 8. Rank                                                           : xếp hạng
 9. Satisfy one’s basis needs                            : thỏa mãn nhu cầu cơ bản của ai
 10. Study economics                                        : học Kinh tế
 11. Study geology                                            : học Địa chất
 12. Study medicine                                          : học Y
 13. Tend to be                                                  : có khuynh hướng trở nên

 

Adj – Adv phrases:

 1. Fully equiped                                               : được trang bị đầy đủ
 2. Industrial                                                      : thuộc về công nghiệp
 3. Diverse                                                         : đa dạng

 

Useful Expressions:

 1. … is something I don’t like                          : … là việc mà tôi không thích
 2. According to                                                : theo như
 3. Almost the same amount                             : hầu như cùng một số lượng
 4. Another good thing is…                               : 1 điều tốt khác nữa là…
 5. Be short of + N                                            : thiếu (cái gì)
 6. I enjoy…                                                       : tôi thích…
 7. I find … unpleasant                                      : tôi cảm thấy (cái gì đó) không hứng thú
 8. I find … very enjoyable                                : tôi thấy… rất hứng thú
 9. I really dislike/like…                                     : tôi thật sự không thích / thích…
 10. I’m not very keen on                                  : tôi không hứng thú lắm
 11. On the outskirts = in the suburbs               : ở khu ngoại ô
 12. People in a hurry                                         : người ta vội vã, gấp gáp
 13. Sort of + N                                                 : loại (gì)
 14. The majority of + N                                    : đại đa số / phần đông (cái gì/ai)
 15. The minority of + N                                   : thiểu số

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *