LESSON 02: HUMAN BEING’S LIVES

Noun- Noun phrases:

 1. A compass                                                  : 1 cái la bàn
 2. A mountainous area                                    : 1 vùng núi non
 3. Account                                                      : tài khoản / bản kê khai
 4. Assassin                                                      : kẻ ám sát
 5. Benefit                                                        : lợi ích
 6. Bottle opener                                              : đồ mở nắp chai
 7. Bystander                                                   : người ngoài cuộc
 8. Chart /diagram /figure / graph/ flow chart  : biểu đồ / đồ thị / hình vẽ / biểu đồ / sơ đồ
 9. Cinema attendance                                     : khán giả (trong rạp chiếu phim)
 10. Communicator                                            : nhà giao tiếp
 11. Community                                                 : cộng đồng
 12. Context                                                       : bối cảnh
 13. Custom(s)                                                   : phong tục, tập quán
 14. Cyclist                                                        : người đi xe đạp
 15. Definition                                                   : định nghĩa, giải thích, diễn giải
 16. Degree                                                        : bằng cấp, mức độ, nhiệt độ
 17. Different generations                                 : nhiều thế hệ khác nhau
 18. Distant areas/regions                                  : những vùng xa xôi
 19. Expedition                                                  : sự thám hiểm
 20. Experiment                                                 : thí nghiệm
 21. Explorer                                                      : nhà thám hiểm
 22. Extrovert people                                         : người hướng ngoại
 23. Fitness fanatic                                            : người đam mê tập luyện thể thao
 24. Formal education                                        : giáo dục chính quy
 25. Free time = spare time                                : giờ rảnh
 26. Historical event                                          : sự kiện lịch sử
 27. Informant                                                   : người cung cấp tin tức
 28. Liquefying gas                                            : khí hóa lỏng
 29. Motorist                                                      : người đi xe máy
 30. Navigational instrument                             : thiết bị định hướng
 31. Occupation                                                 : nghề nghiệp
 32. Personal commentary                                 : bản ghi chép cá nhân
 33. Pool                                                            : hồ, ao
 34. Position of the stars                                    : vị trí các ngôi sao
 35. Prehistoric voyagers                                   : những nhà du hành / thám hiểm tiền sử
 36. Qualification                                               : chất lượng, bằng cấp
 37. Quiet and reserved people                          : người yên lặng và rụt rè
 38. Result = Consequence                                : kết quả
 39. Royal Geographic Society                          : Hiệp hội Địa lý Hoàng Gia
 40. Seafarer(s)                                                  : thủy thủ
 41. Sect                                                             : môn phái / nhóm tín ngưỡng
 42. Technique                                                   : kỹ thuật
 43. Valley                                                         : thung lũng
 44. Voyage / journey / trip                                : chuyến du hành / chuyến hành trình / chuyến đi ngắn
 45. Wave                                                          : sóng

 

Verb – Verb phrases:

 1. Admit                                                         : thừa nhận
 2. Attend the School of Oriental Studies       : theo học Trường Nghiên cứu Đông Phương
 3. Be awarded with s.t                                   : được thưởng cái gì
 4. Become a keen teacher                               : trở thành một nhà giáo nhiệt huyết
 5. Carry out                                                    : tiến hành thực hiện
 6. Catch the bus/train in time / on time          : đón xe buýt / xe lửa kịp lúc / đúng giờ
 7. Combine                                                     : kết hợp
 8. Contradict                                                  : mâu thuẫn, trái với, phủ nhận
 9. Destroy                                                       : phá hủy
 10. Do a first-aid course                                   : làm một khóa cấp cứu
 11. Do experiments in the laboratory               : tiến hành thí nghiệm trong phòng thí nghiệm
 12. Enter London University                           : vào học trường ĐH London
 13. Establish                                                     : thiết lập
 14. Feel excited                                                : cảm thấy hào hứng
 15. Find out                                                      : tìm ra
 16. Give s.o a contact number                          : cho ai số điện thoại liên lạc
 17. Have a degree in media studies                  : có bằng cấp trong ngành truyền thông
 18. Hold conversation in English                     : giao tiếp bằng Tiếng Anh
 19. Interrupt                                                     : xen vào, làm đứt quãng
 20. Invent                                                         : phát minh
 21. Lay out                                                       : sắp đặt, bố trí, trình bày, thiết kế, lập kế hoạch
 22. Learn a special skill                                    : học 1 kỹ năng đặc biệt
 23. Look after                                                   : chăm sóc
 24. Make a map                                                : vẽ bản đồ
 25. Make a voyage                                           : làm một chuyến hành trình thám hiểm
 26. Memorise                                                    : nhớ
 27. Navigate                                                     : định hướng
 28. Observe                                                      : quan sát, khảo sát
 29. Occur                                                          : xuất hiện
 30. Operate a computer                                    : sử dụng máy tính
 31. Pass on one’s traditional secret to s.o         : truyền lại những bí mật truyền thống cho ai
 32. Preserve                                                      : giữ gìn, bảo tồn
 33. Prove                                                          : chứng minh, chứng tỏ
 34. Regard as = consider as                              : coi như
 35. Remain                                                       : tồn tại, duy trì
 36. Remake                                                       : làm lại
 37. Represent                                                    : đại diện
 38. Return to                                                     : trả cái gì lại
 39. Sail                                                              : đi thuyền
 40. Save money                                                : tiết kiệm tiền
 41. Search for information about                     : tìm thông tin về
 42. Simplify the process                                   : làm đơn giản quy trình
 43. Suffer (from) + O                                       : chịu đựng
 44. Support                                                       : ủng hộ
 45. Travel alone                                                : đi du lịch một mình

 

Adj – Adv phrases:

 1. Alive                                                           : còn sống
 2. Alone = lonely                                            : 1 mình, đơn độc
 3. Also                                                            : ngoài ra, cũng
 4. Ancient                                                       : cổ , xưa
 5. Confident                                                   : tự tin
 6. Eventually                                                  : rốt cuộc, cuối cùng là
 7. Extensive                                                    : mở rộng
 8. Financial                                                     : thuộc về tài chính
 9. However                                                     : tuy nhiên, vậy
 10. Impassable                                                  : không thể đi qua được
 11. Individual                                                   : cá nhân
 12. Likeable                                                      : đáng yêu, dễ thương
 13. Moreover                                                    : ngoài ra, hơn nữa
 14. Navigable                                                   : có thể định hướng được
 15. Responsible                                                : có trách nhiệm
 16. Traditional = conventional                         : truyền thống
 17. Undoubtedly                                              : không còn nghi ngờ gì

 

Useful Expressions:

 1. An amount of                                             : 1 số lượng lớn
 2. As a consequence / result                           : kết quả là
 3. By the way                                                 : nhân tiện
 4. Due to = Because of                                   : Do, bởi vì
 5. How far is it from …. to …?                        : từ (đâu) đến (đâu) bao xa?
 6. How much is + S?                                      :
 7. I think/ believe                                            :
 8. I wonder if you could + V …..?                 : Không biết bạn có thể làm gì đó (giúp tôi) không…?
 9. In addition to                                             : thêm vào đó
 10. In my opinion / view                                 : Theo ý tôi,
 11. Similar to = The same as                           : Giống / tương tự như
 12. Tend to have more + N                              : có khuynh hướng có nhiều cái gì hơn

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *