LESSON 05: THE WILD WORLD

Noun- Noun phrases:

 1. (As a result of) pesticides                               : vì hậu quả của thuốc trừ sâu,…
 2. (On) the coast and in the sea                            : ở vùng duyên hải và trên biển
 3. A brilliant movement                                        : 1 sự di chuyển thông minh
 4. A hostile environment                                      : môi trường bất lợi
 5. A re-creation of a new species of (dinosaur)  : 1 sự tái tạo 1 loài (khủng long) mới
 6. A short, spectacular life                                    : đời sống ngắn ngủi, đẹp
 7. An extensive international catalogue of photographs of s.t = 1 danh mục quốc tế mở rộng về hình ảnh của 
 8. Arabian Desert                                                 : sa mạc Ả Rập
 9. (Bee-eater’s) habitat                                         : môi trường sống (của chim ăn ong)
 10. Behaviour                                                        : hành vi, cư xử
 11. Biologist                                                          : nhà sinh vật học
 12. Breeding sites/areas/grounds                          : khu vực sinh sản
 13. Central and Eastern Europe                            : Miền Trung và Đông Âu
 14. Chromosome testing                                       : kiểm tra nhiễm săc thể
 15. Colourful species of bird                                : những loài chim nhiều sắc màu
 16. Concrete-walled canals                                   : những con kênh có tường bằng bê-tông
 17. Diet                                                                 : chế độ ăn
 18. Distinctive feature                                          : nét đặc trưng
 19. Equipment                                                       : sự trang bị
 20. Extinction                                                       : sự tuyệt chủng
 21. Fact / detail                                                     : sự thật / chi tiết
 22. Farm land                                                        : đất nông trại
 23. Favourite / particularly interesting animals     : động vật yêu thích /gây thích thú đặc biệt
 24. Flock / colony of + Ns                                    : bầy / đàn
 25. Global warming                                              : sự nóng lên toàn cầu
 26. Grass land                                                       : đồng cỏ
 27. Mediterranean Sea                                          : biển Địa Trung Hải
 28. Migration pattern                                            : kiểu di cư
 29. More samples available                                   : nhiều mẫu có sẵn hơn
 30. Ocean                                                              : đại dương
 31. Oceanographer                                                : người chụp hình dưới biển
 32. Penguin                                                           : chim cánh cụt
 33. Polar bear                                                        : gấu Bắc cực
 34. Prey >< predator                                             : con mồi > < dã thú
 35. Rainforest                                                       : rừng mưa
 36. Scorpion                                                          : bọ cạp
 37. Soil                                                                  : đất
 38. Southern Africa                                              : Nam Phi
 39. Stomach                                                          : dạ dày
 40. The amount of water consumed per person    : lượng nước tiêu thụ mỗi người
 41. The best place to see / watch wildlife             : chỗ tốt nhất đẻ ngắm đời sống hoang dã
 42. The following/previous spring                        : mùa xuân sau / trước
 43. The largest living creature                               : động vật lớn nhất còn sống
 44. The minimum distance                                    : khoảng cách ngắn nhất
 45. Tourists on whale-watching boat                    : khách du lịch trên những chiếc thuyền xem cá voi
 46. Tractor                                                             : máy kéo
 47. Tree frog                                                          : ếch cây
 48. Whale                                                              : cá voi

 

Verb – Verb phrases:

 1. Analyse s.t                                                       : phân tích cái gì đó
 2. Attach radio transmitters                                  : gắn bộ truyền phát sóng radio
 3. Be easier to reach                                              : dễ đạt đến
 4. Be endangered                                                  : đang bị đe dọa tuyệt chủng
 5. Be in danger of disappearing                            : đang bị đe dọa tuyệt chủng
 6. Be killed by predators                                       : bị ăn thịt / giết bởi dã thú
 7. Be likely an underestimate                                : bị coi nhẹ / có vẻ như bị đánh giá thấp
 8. Be shifting                                                        : đang được dời đi
 9. Become too crowded                                        : trở nên quá đông đúc
 10. Begin a long, dangerous journey                     : bắt đầu 1 chuyến hành trình dài, nguy hiểm
 11. Begin to recover from near-extinction             : bắt đầu hồi phục từ chỗ sắp tuyệt chủng
 12. Break (migration) record                                 : phá kỉ lục (di cư)
 13. Breed in the spring and summer                      : đẻ con / sinh nở vào mùa xuân và hè
 14. Build nests by digging tunnels in riverbanks  : xây tổ bằng cách đào đường hầm ở bờ sông
 15. Catch s.t                                                          : đánh bắt/bắt cái gì đó
 16. Cause a lot of environmental problems           : gây nên nhiều vấn đề môi trường
 17. Come upon (a beehive)                                    : bay lên trên (1 tổ của con ong)
 18. Continue the family line                                   : tiếp tục duy trì nòi giống
 19. Cross                                                                : băng qua
 20. Cut off s.t/s.o’s main source of food               : cắt giảm nguồn thức ăn chính của ai/cái gì
 21. Determine                                                        : xác định, quyết tâm
 22. Disappear                                                         : biến mất
 23. Discover a new species of…                            : khám phá ra 1 loài mới
 24. Document (v/n)                                               : chứng minh bằng tài liệu/ chú thích
 25. Enjoy watching programmes about wildlife and nature: Thích xem các chương trình về hoang dã và tự nhiên
 26. Escape a danger                                               : thoát khỏi nguy hiểm
 27. Estimate (v/n)                                                  : ước lượng, đánh giá
 28. Estimate the shortest possible route                : ước lượng lộ trình ngắn nhất có thể
 29. Explore new habitat                                        : khám phá môi trường sống mới
 30. Express one’s feelings and opinions                : thể hiện cảm xúc và ý kiến
 31. Extend from …to…                                          : mở rộngkéo dài từ … đến…
 32. Feed (the chicks)                                             : cho ăn (gà con)
 33. Find it harder to find food                              : thấy khó khăn để tìm thức ăn
 34. Focus one’s effort on s.t                                  : tập trung nỗ lực của ai vào cái gì
 35. Follow one’s movement from space                : theo dõi sự di chuyển của cái gì / ai từ không gian
 36. Have distinctive marking                                : có dấu hiệu để phân biệt / đặc biệt
 37. Have friendlier surroundings                           : có môi trường xung quanh thân thiện hơn
 38. Head (north-east) towards + place                  : đi theo hướng (Đông Bắc) đến nơi nào
 39. Include just about any flying insects               : chỉ bao gồm côn trùng biết bay
 40. Indicate                                                           : chỉ ra
 41. Keep animals in the zoo                                  : nuôi thú trong sở thú
 42. Keep warm                                                      : giữ cho ấm
 43. Learn from s.t                                                  : học hỏi từ cái gì
 44. Loose one’s way                                              : mất phương hướng
 45. Make a different journey from usual               : làm 1 chuyến hành trình khác thường
 46. Make it back to Europe                                   : quay về Châu Âu
 47. Make s.t/s.b harmless / harmful                       : không làm hại ai / vô hại
 48. Match the two sightings                                  : ghép hai cảnh tượng nhìn thấy lại
 49. Migrate to spend winter in …                          : di cư để sống qua mùa đông 
 50. Move between three continents                      : di chuyển giữa 3 châu lục
 51. Move in a (north-south) direction                   : di chuyển theo hướng (Bắc Nam)
 52. Occupy the same habitat                                 : chiếm giữ/ sống ở cùng 1 môi trường
 53. Pass the winter by sleeping in their hives        : trải qua mùa đông bằng cách ngủ trong hang
 54. Place cameras in key positions                        : đặt máy quay ở những vị trí quan trọng
 55. Produce young = give birth                             : sinh con
 56. Provide huge number of + Ns                    : cung cấp 1 số lượng lớn cái gì
 57. Put rubbish in the right place                      : để rác đúng chỗ
 58. Receive food from …                                 : nhận thức ăn từ…
 59. Record the sounds                                      : ghi âm lại
 60. Recover from an illness                              : phục hồi sau cơn bệnh
 61. Reduce the amount of food available        : giảm lượng thức ăn có sẵn
 62. Remain a mystery                                       : vẫn còn là 1 bí mật
 63. Remove the poison from s.t                       : loại chất độc khỏi cái gì
 64. Require a large amount of food                 : đòi hỏi 1 lượng thức ăn lớn
 65. Return to                                                    : trở về
 66. Set record for s.t (the longest mammal migration): Lập kỷ lục về cái gì (sự di cư dài nhất của động vật có vú)
 67. Snap photos of s.t                                       : chụp ảnh liên tục cái gì
 68. Study the ecology of …                              : nghiên cứu hệ sinh thái của
 69. Surprise s.o (researcher) with s.t                 : gây ngạc nhiên cho ai (nhà nghiên cứu) với cái gì
 70. Survive + s.t                                               : sống sót qua khỏi…cái gì
 71. Take skin sample                                        : lấy mẫu da
 72. Take the left-hand/ right-hand path           : đi lối đi bên trái / phải
 73. Turn into + s.t                                             : trở thành, đổi thành, hóa ra là
 74. Visit wildlife reserves                                 : thăm những khu bảo tồn hoang dã
 75. Walk past + place                                       : đi bộ qua nơi nào đó
 76. Will probably observe more (long-distance migration): Sẽ có thể quan sát những chuyến di cư dài hơn

 

Adj – Adv phrases:

 1. (Un)usual                                                    : khác thường
 2. Due to = because of                                     : bởi vì
 3. Extensive                                                     : rộng lớn, bao quát, có phạm vi rộng
 4. Frequently                                                    : thường xuyên
 5. Horrible                                                        : khủng khiếp
 6. Popular                                                         : phổ biến
 7. Routinely                                                     : 1 cách thường ngày
 8. Separately                                                    : 1 cách tách biệt
 9. Thanks to …                                                 : nhờ vào cái gì
 10. Together                                                     : cùng nhau
 11. Typically                                                     : 1 cách điển hình
 12. Undoubtedly                                              : không còn nghi ngờ gì

 

Useful Expressions:

 1. As = because                                              :

=> As satellite tracking become increasingly common, ..:

= Bởi vì việc theo dấu bằng vệ tinh trở nên ngày càng phổ biến ,

 1. As soon as                                                    : ngay khi
 2. In late summer                                             : vào cuối mùa hè
 3. It’s an extremely risky + N                          : đó là 1 cái gì đó đầy mạo hiểm, rủi ro
 4. There is / are plenty of + N / Ns                   : quá nhiều
 5. True to + N                                                  : có thật với cái gì

 

+Don’t know a word:

I don’t know what it is called in English         : tôi không biết  gọi là gì trong Tiếng Anh

I’m not sure how to say this, but …                  : tôi không chắc nói điều này như thế nào, nhưng…

What is the activity called?                              : hành động này được gọi là gì?

 

+Not sure of the answers:

It’s really hard to say, but…                             : thật khó để nói , nhưng…

That’s a difficult question. I’m not sure.          : đó là một câu hỏi khó. Tôi không chắc nữa.

 

+Express strong feelings:                               biểu lộ cảm xúc mạnh mẽ

I love / hate…                                                    : tôi yêu / ghét…

 

+Express feelings:

I’m quite keen on …                                         : tôi rất thích…

I’m not too/very keen on …                              : tôi không thích lắm…

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *