LESSON 06: GROWING UP

Noun- Noun phrases:

 1. A change of job                                                      : 1 sự thay đổi của công việc
 2. A criterion => Criteria                                            : 1 tiêu chuẩn => những tiêu chuẩn
 3. A great achievement                                               : 1 thành tựu tuyệt vời
 4. A long car journey                                                  : 1 chuyến hành trình dài bằng xe hơi
 5. A professional footballer                                        : 1 cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp
 6. A vital element of a process                                   : 1 yếu tố cn thiết cho 1 quy trình
 7. A wise decision                                                      : 1 quyết định khôn ngoan
 8. Age-related trend                                                   : 1 xu hướng  liên quan đến tuổi tác
 9. An invention                                                           : 1 phát minh
 10. Calendar                                                                : lịch
 11. Colleague                                                              : đồng nghiệp
 12. College students                                                   : sinh viên cao đẳng
 13. Discovery(_ies)                                                     : sự khám phá
 14. Effort                                                                    : nỗ lực
 15. Elderly family member                                         : thành viên lớn tuổi trong gia đình
 16. Error / mistake / fault                                            : lỗi sai
 17. Fame                                                                     : danh tiếng, tên tuổi
 18. Fascination                                                            : sự yêu thích, sự lôi cuốn
 19. Finding(s)                                                              : tìm thấy
 20. First-of-its-kind study/research                             : cuộc nghiên cứu đầu tiên trong lình vực này
 21. Gender                                                                  : giới tính
 22. Global importance                                                 : sự quan trọng toàn cầu
 23. Individual talent                                                   : năng lực cá nhân
 24. Job opportunity                                                     : cơ hội nghề nghiệp
 25. Life demands                                                        : nhu cầu cuộc sống
 26. Memory ability                                                      : khả năng ghi nhớ
 27. Most college graduates                                         : hầu hết người có bằng cao đẳng
 28. Older individuals / younger individuals                 : những cá nhân lớn tuổi hơn / trẻ hơn
 29. Openness                                                               : tình trạng mở, sự mở
 30. Participant                                                             : người tham dự
 31. People of all ages                                                  : Người thuộc tất cả độ tuổi
 32. Personal style                                                        : phong cách cá nhân
 33. Presence                                                                : sự hiện diện, sự có mặt
 34. Principal investigator and assistant professor       : nhà nghiên cứu chính và giáo sư hỗ trợ
 35. Psychologist                                                          : nhà tâm lý học
 36. Relative‘s influence                                              : sự ảnh hưởng của bà con họ hàng
 37. Repetitive activities                                              : hoạt động lặp đi lặp lại
 38. Study participants                                                 : người tham gia nghiên cứu
 39. The elderly                                                            : người lớn tuổi
 40. The key to success                                                : chìa khóa của thành công
 41. Toddler                                                                 : đứa bé mới biết đi
 42. Wealth                                                                   : sự giàu có, thịnh vượng
 43. Young adult                                                          : người thanh niên

 

Verb – Verb phrases:

 1. Acquire                                                                 : giành được, đạt được
 2. Appear in (the September) issue                             : xuất hiện trong bài báo (tháng 9)
 3. Attend a choir practice                                           : tham gia vào buổi tập hợp xướng
 4. Avoid delay                                                            : tránh chậm trễ
 5. Be better able to V                                                 : có thể để làm gì tốt hơn…
 6. Be determined to success                                       : kiên quyết thành công
 7. Be good at / bad at s.t                                            : tốt ở… / tệ ở…
 8. Be more likely to try out new experiences             :  vẻ thích hợp để thử các trải nghiệm mới hơn
 9. Behave / perform in similar way                             : cư xử /thực hiện,trình diễn theo cách giống nhau
 10. Bring excitement but also insecurity                     : mang lại hào hứng nhưng cũng không an toàn
 11. Cannot be achieve without some degree of consistency = Không thể đạt được thành công nếu không kiên trì
 12. Celebrate one’s (unexpected) fame                      : tổ chức (mừng) sự nổi tiếng (bất ngờ) của ai
 13. Commute to work                                                 : đi đến chỗ làm
 14. Conduct an experiment / test / research / study    : tiến hành cuộc thí nghiệm/ kiểm tra / nghiên cứu
 15. Confuse the medicine                                           : nhầm lẫn thuốc
 16. Consider a discussion/ suggestion/ experience     : đánh giá 1 buổi thảo luận/đề nghị/ kinh nghiệm
 17. Construct our days in the same way                     : sống mọi ngày như nhau
 18. Could deal better with problems                          : có thể giải quyết tốt những vấn đề
 19. Decline                                                                  : giảm, suy sụp
 20. Depend on                                                            : phụ thuộc vào
 21. Depress                                                                 : làm chán nản
 22. Do multiple-choice test                                         : làm bài thi trắc nghiệm
 23. Doesn’t really suit my image                                : không thực sự giống sự hình dung của tôi
 24. Donate all one’s savings to a famous charity       : Quyên góp tất cả tiền để dành cho tổ chức từ thiện nổi tiếng
 25. Dream about becoming (a doctor)                        : ước mơ trở thành (1 bác sĩ)
 26. Drop s.o from the team                                         : loại ai khỏi đội
 27. Fade (vt/int)                                                          : làm phai màu / mờ dần
 28. Fall asleep                                                             : buồn ngủ
 29. Feel comfortable taking a role as a leader             : cảm thấy tự tin khi đóng vai trò 1 nhà lãnh đạo
 30. Find out                                                                : tìm / khám phá ra
 31. Follow similar patterns                                          : theo những mẫu giống nhau
 32. Forget doctor’s appointment                                : quên cuộc hẹn với bác sĩ
 33. Get a good education                                           : được sự giáo dục tốt
 34. Get a well-paid job                                               : được công việc lương cao
 35. Get fed up with / about s.t/s.o                              : chán ngấy cái gì đó / ai đó
 36. (S.t) get harder as people grow/get older              : trở nên khó hơn khi người ta lớn tuổi hơn
 37. Give up one’s career plan                                      : từ bỏ kế hoạch nghề nghiệp của ai đó
 38. Go to a familiar place                                            : đến 1 nơi quen thuộc
 39. Grow up to be more conventional                        : lớn lên (theo kiểu) truyền thống hơn
 40. Have a natural ability to V (play music)               : có năng lực thiên bẩm về
 41. Have confidence in …                                           : tự tin trong…
 42. Have greater interest in novelty                            : rất thích tính mới lạ/ đồ đạc, hàng hóa mới
 43. Have more open personalities                               : có nhiều tính cách cởi mở hơn
 44. Have practical implication                                    : có dính líu đến thực hành
 45. Have worse memory performance                        : có trí nhớ kém hơn
 46. Hitchhike                                                              : đi nhờ xe
 47. Improve memory                                                   : cải thiện trí nhớ
 48. Identify                                                                 : nhận ra
 49. Involve similar demands                                       : gồm những nhu cầu / yêu cầu giống nhau
 50. Learn how to be on their own                               : học cách tự lập
 51. Leave behind s.o / s.t                                            : bỏ lại sau lưng, quên ai đó / cái gì đó/ bỏ xa (hay dùng bị động)
 52. Look after s.b                                                        : chăm sóc ai đó
 53. Make (the same) decision                                     : quyết định (giống nhau)
 54. Make / help people (become) successful               : làm /giúp đỡ ai thành công
 55. Make a change                                                      : thay đổi
 56. Make a famous dish                                              : làm 1 món ăn nổi tiếng
 57. Meet a relative for lunch                                       : gặp người thân để ăn trưa với nhau
 58. Meet the right people                                         : gặp đúng người
 59. Muddle                                                               : làm lộn xộn
 60. Organize                                                           : tổ chức
 61. Pay                                                                   : trả (tiền)
 62. Pick out s.t (the incorrect parts of…)                : chọn/lựa / nhận ra, phân biệt(các phần sai lệch của…)
 63. Plan a seminar                                                 : lên kế haạch 1 buổi hội thảo
 64. Practice hard and regularly                             : thực hành chăm chỉ và điều đặn
 65. Praise hard work and ignore laziness               : Khen ngợi sự làm việc chăm chỉ và cố tình làm ngơ sự lười biếng
 66. Prefer to stay with the familiar                         : thích ở/ làm việc với những gì quen thuộc
 67. Reduce errors in memory                                : giảm sai sót trong trí nhớ
 68. Reject the false information                            : bác bỏ, loại bỏ thông tin sai
 69. Seek out                                                          : tìm / nhằm tìm kiếm…
 70. Solve (all kinds of ) problems                         : giải quyết (tất cả các loại) vấn đề
 71. Strengthen the source of s.t (memory)           : làm vững mạnh nguồn …(trí nhớ)
 72. Study different population groups                  : nghiên cứu các nhóm cư dân khác nhau
 73. Suspect                                                            : nghi ngờ
 74. Take more exercises                                        : tập thể dục nhiều hơn
 75. Tend to be more prone to s.t                           : có khuynh hướng thiên về điều gì đó
 76. Train                                                                : huấn luyện
 77. Use a notepad                                                 : sử dụng tập, giấy ghi chép
 78. Win a sporting competition                             : thắng cuộc thi thể thao
 79. Write a biography                                           : viết hồi ký/ tiểu sử/ lý lịch
 80. Write the dates in the diary                            : viết kế hoạch / lịch vào nhật ký

 

Adj – Adv phrases:

 1. Generous                                                         : rộng lượng, khoan dung
 2. Possibly                                                            : có thể / có lẽ
 3. Complex                                                           : phức tạp
 4. Sleepless                                                           : thức, không ngủ
 5. Normal/ Ordinary / Common                           : thông thường
 6. Potentially                                                        : 1 cách tiềm năng
 7. Inaccurate                                                         : không đúng, sai, trật
 8. Personal(ly)/ general(ly)                                    : (1 cách) cá nhân / nhìn chung
 9. Talented                                                            : có năng lực
 10. Regular(ly)                                                      : (1 cách) thường xuyên, đều đặn

 

Useful Expressions:

 1. It’s a nice idea, but I prefer to V …                 : Đó là 1 ý kiến hay, nhưng tôi thích …
 2. At work / at home                                           :
 3. In an act of kindness                                      : Theo 1 cách tử tế
 4. The truth is that                                              : Sự thật là
 5. You are better off making a new start today than postponing it until later:

Tốt hơn là bạn bắt đầu 1 cái mới ngay hôm nay chứ đừng trì hoãn đến sau này

 1. In other words                                                  :
 2. If something unexpected happens,…                : Nếu có gì bất trắc xảy ra,…

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *