LESSON 09: AN ENVIRONMENTAL ISSUE

Noun- Noun phrases:

 1. A leaky tap                                                   : vòi nước bị rỉ nước
 2. A piece of equipment                                   : 1 bộ phận của thiết bị
 3. A swing basket                                            : 1 cái xích đu
 4. A UK-based international non-profit organization = 1 tổ chức phi lợi nhuận quốc tế đặt trụ sở tại Vương quốc Anh
 5. A wet suit                                                    : bộ đồ lặn
 6. A wonderful activity                                   : hoạt động tuyệt vời
 7. Abandoned wells and water projects          : các giếng nước và công trình nước bị bỏ hoang
 8. Air travel                                                      : du lịch bằng máy bay
 9. An approximate number of                          : 1 con số xấp xỉ …
 10. Background                                                : tầng lớp XH, hậu cảnh, bối cảnh / lai lịch, kinh nghiệm, hoàn cảnh cá nhân
 11. Barrel / drum                                              : cái trống / thùng hình ống, thùng phuy
 12. Beach resort                                                : khu nghỉ dưỡng biển
 13. Committee                                                  : Ủy ban
 14. Concrete                                                     : bê-tông
 15. Desalination process                                   : phương pháp khử muối
 16. Drilling machinery                                      : máy khoan
 17. Filter                                                           : thiết bị lọcbộ lọc (âm thanh, nước…)
 18. Force                                                           : sự bắt buộc
 19. Human consumption                                  : sự tiêu thụ của con người
 20. Irrigating farmland                                     : việc tưới tiêu đất nông nghiệp
 21. Irrigation channel                                       : kênh, mương tưới nước
 22. Just a three-minute walk from the front door: Chỉ 3 phút đi bộ từ cửa trước
 23. Key to the problem                                     : giải pháp cho vấn đề
 24. Lack of proper hygiene (causes disease)    : thiếu sự vệ sinh đúng cách (gây bệnh tật)
 25. Methods of collecting water for irrigation purposes = Các phương pháp thu thập nước để tưới.
 26. Pipe                                                             : ống, ống dẫn, vật có hình ống
 27. Pump                                                          : máy bơm
 28. Recycling water                                          : nước tái xử lý
 29. Relevant statistics                                       : số liệu thống kê có liên quan / thích đáng
 30. Resident(s)                                                 : cư dân
 31. Salt removal                                                : sự loại bỏ muối
 32. Salty brine                                                  : nước biển / nước muối
 33. Sanitary service                                          : dịch vụ vệ sinh, dọn dẹp
 34. Spare-parts (are available only in the capital) = Các bộ phận thay thế (máy móc) chỉ có ở thủ đô.
 35. Specialist knowledge and equipment are needed to (do s.t) = Kiến thức chuyên môn và trang thiết bị cần thiết để làm gì…
 36. Structure                                                     : cấu trúc
 37. Substance                                                   : chất, vật chất/ của cải,tài sản/ sự vững chắc
 38. Terrace house                                              : nhà liên kết
 39. The article about                                         : bài báo về…
 40. The burden of thirst                                    : gánh nặng khát nước
 41. The drought (continues)                             : hạn hán (kéo dài)
 42. The main/most significant (dis)advantages of s.t ( living in a modern city):

= Các mối (bất) / thuận lợi chính/ đáng kể nhất của …

 1. The process of making fresh water from seawater: Qui trình làm nước sạch từ nước biển
 2. The river’s flow (is reduced)                      : lưu lượng sông (bị giảm xuống)
 3. Treatment                                                   : sự chiêu đãi, đối đãi, cư xử
 4. Water scheme                                             : kế hoạch về nguồn nước
 5. Water sports: Surfing, sailing, waterskiing, canoeing, rowing, swimming:

= Các môn thể thao nước: lướt ván, đi thuyền buồm, trượt nước, ca-nô, chèo thuyền, bơi lội

 1. Water supply                                              : sự cung cấp nước

 

Verb – Verb phrases:

 1. (Clean water) becomes accessible and plentiful = (Nước sạch) trở nên dễ tiếp cận và dồi dào
 2. (Dirty water) enter the system                     : (Nước bẩn) thâm nhập vào hệ thống
 3. (Don’t) have running water                         : (không) có nước sạch
 4. (Gravity) carry(_ies) s.t down                      : (Trọng lực) kéo cái gì … xuống
 5. (Rubbish) is removed                                   : (Rác thải) được loại bỏ
 6. (The approach) combines technologies proven to last = (Phương pháp) kết hợp công nghệ chứng tỏ duy trì được
 7. (The project) is / was run by …                     : (Dự án) được điều hành bởi …
 8. (The river) carries less water                        : (…) có ít nước hơn
 9. (Whole societies) would be transformed     : (Toàn xã hội) phải được thay đổi
 10. Account for s.t (45 litres of water loss per day) = chiếm / là nguyên nhân của, lý giải cho … (45 lít nước hao phí mỗi ngày)
 11. Add some information about …                   : thêm thông tin về
 12. Be afraid of getting ill                                  : sợ mắc bệnh
 13. Be easy to see                                            : dễ thấy
 14. Be motorised                                              : được cơ giới hóa
 15. Be popular among young people                : được phổ biến, ưa chuộng trong giới trẻ
 16. Be really quite simple                                 : thực sự đơn giản
 17. Be unsafe to drink                                      : không an toàn để uống
 18. Bring water to the most remote villages     : đưa nước đến những ngôi làng xa xôi hẻo lánh nhất
 19. Build a sand dam to capture and filter  rainwater = Xây/ thiết kế 1 bể cát để thu và lọc nước mưa.
 20. Can’t be repaired locally                            : không thể được sửa tại địa phương
 21. Care for family members who are unwell  : chăm sóc các thành viên gia đình không khỏe
 22. Carry water long distances                         : mang nước về khá xa
 23. Climb the steep mountain                           : leo núi dốc đứng
 24. Collect water                                              : thu thập nước
 25. Construct the roads themselves                  : tự xây dựng đường xá
 26. Dig trenches to lay pipes                            : đào rãnh/ mương đặt ống
 27. Drain away                                                 : tháo (nước), rút (nước) đi
 28. Enjoy water sports                                      : thích những môn thể thao dưới nước
 29. Explain a new management style               : giải thích cách quản lý mới
 30. Fill a swimming pool                                  : làm đầy 1 hồ bơi
 31. Get ready                                                    : sẵn sàng
 32. Grow coffee beans                                     : trồng cây café
 33. Grow the crops                                           : trồng vụ mùa
 34. Have (no) access to clean/running water    : không tiếp cận được với nước sạch
 35. Have a powerful /greatest/ major / serious/ negative effect on (readers/quality of life):

= Có hiệu quả mạnh mẽ/ tuyệt vời nhất/ chính / nghiêm trọng/ tiêu cực lên (độc giả/ chất lượng sống)

 1. Have a tap with safe water                         : có 1 vòi nước sạch
 2. Have huge / numerous benefits for s.o/s.t (local people)   = Có lợi ích lớn lao / nhiều cho … (dân địa phương)
 3. Have no safe way to get rid of human waste = Không có cách nào an toàn để loại bỏ rác thải từ con người
 4. Have problems getting fresh/clean water   : có vấn đề về việc có nước sạch
 5. Help (her mother)  fetch the water             : giúp (mẹ) lấy nước về
 6. Improve a country’s economy                    : cải thiện kinh tế đất nước
 7. Involve s.o /s.t (the village) in construction: bao gồm ai/cái gì (ngôi làng) vào sự xây dựng
 8. Keep calm/ calm down                               : giữ bình tĩnh
 9. Locate water underground                         : định vị nguồn nước ngầm địa phương
 10. Maintain and run the project                      : duy trì và quản lý/điều hành dự án
 11. Make comments on s.t                                : bình luận về …
 12. Make the journey three times a day           : đi 3 lần / ngày
 13. Need a lot of waves to surf                        : cần nhiều sóng để lướt
 14. Offer / bring s.o a lot of advantages          : cho /mang lại cho ai những lợi ích
 15. Outpour abundant , clean water                 : chảy tràn ra/ đổ ra nhiều nước sạch
 16. Pass through a membrane under high pressure: đi qua một màng dưới áp lực cao
 17. Prefer calm water                                       : thích nước không có sóng (biển)
 18. Push water to a newly build reservoir        : bơm nước vào 1 hồ chứa mới xây
 19. Put pressure on s.o/s.t                                 : gây áp lực lên…
 20. Raise more animals                                     : nuôi nhiều con vật hơn
 21. Reach it by means of (deep wells)             : đến/đạt tới được nhờ phương tiện gì …(những giếng sâu)
 22. Require geological expertise and expensive, heavy machines:

= Đòi hỏi sự tinh thông về địa lý và các máy móc đắt tiền hạng nặng

 1. Start a business                                           : bắt đầu 1 việc kinh doanh
 2. Tackle the job of (doing s.t)                       : giải quyết công việc…
 3. Touch the bottom                                       : chạm tới đáy
 4. Turn dirty water into clean water               : biến nước bẩn thành nước sạch
 5. Turn on a tap                                              : mở vòi nước
 6. (All the hours) previously spent doing s.t (hauling water) can be used to (cultivate more crops):

= Tất cả thời giờ trước đây dùng cho …(chuyên chở/vận chuyển nước) có thể được dùng để… (trồng nhiều vụ mùa hơn)

 

Adj – Adv phrases:

 1. And lastly, …                                               : và cuối cùng, …
 2. Another possibility is that…                         : một khả năng khác là …
 3. Famous for hardwork                                  : nổi tiếng về sự siêng năng làm việc
 4. Marine                                                          : thuộc về biển
 5. Overwhelming                                             : quá mạnh/ lấn át
 6. Well known                                                  : nổi tiếng
 7. Yet                                                               : chưa / hãy còn / cho đến nay/ ngay cả/ bây giờ

 

Useful Expressions:

 1. All in all                                                       : nói chung
 2. Before and afterwards                                 : trước và sau đó
 3. By starlight                                                  : nhờ ánh sáng ngôi sao
 4. For a start, …                                                : trước hết
 5. In conclusion, …                                           : tóm lại / kết luận lại
 6. On top of a nearby mountain                       : trên đỉnh một ngon núi gần đó
 7. One (dis)advantage of s.t is that ….             : 1 điểm bất / thuận lợi của … là …
 8. The benefits of s.t are ….                             : những lợi ích của … là
 9. To sum up, …                                               : tóm lại

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *