LESSON 12: LOOKING AT THE GLORIOUS PAST

Noun- Noun phrases:

 1. Aeroplane                                                   : máy bay
 2. Assignment                                                 : bài tập, bài phân công trong trường ĐH
 3. Automobile                                                 : xe ô tô
 4. Craft museum                                             : viện bảo tàng thủ công
 5. Diary                                                           : nhật ký
 6. Effort                                                          : hiệu quả
 7. Ethnic history                                             : lịch sử dân tộc
 8. Feminist history                                          : lịch sử về quyền bình đẳng
 9. Folding umbrella                                        : dù gấp
 10. Inaugural speech                                       : diễn văn khánh thành
 11. Motivation                                                : sự thúc đẩy, động cơ thúc đẩy
 12. Post-modern history                                  : lịch sử cận đại
 13. Precaution (n)                                            : sự phòng ngừa, đề phòng

=> (a) precautionary measures                  : biện pháp phòng ngừa

 1. Private funding                                         : quỹ tư nhân
 2. The front garden                                        : vườn phía trước
 3. The journey by coach and train                 : chuyến hành trình bằng xe đò và xe lửa
 4. Transport                                                   : sự giao thông, sự vận chuyển
 5. Typewriter                                                 : người đánh máy       
 6. Vehicle                                                      : xe cộ
 7. Wristwatch                                                : đồng hồ đeo tay

 

Verb – Verb phrases:

 1. Cover                                                          : bao phủ, che đậy
 2. Describe the contents accurately                : miêu tả nội dung 1 cách chính xác
 3. Raise money                                               : kiếm tiền
 4. Remind s.o of s.t                                        : nhắc nhở ai về cái gì
 5. Trigger  happy / sad memories (v.ph)         : gợi lên ký ức buồn / đẹp

 

COLLOCATION: Phrase building:

 1. Good / unforgettable / ceremonial moment      : khoảnh khắc đẹp/ không thể quên/ long trọng
 2. Suitable / marvelous / great time                      : khoảng thời gian thích hợp/ tuyệt diệu/ tuyệt vời
 3. Happy / tragic / (un)remarkable event              : sự kiện vui/ bi thảm/ (không) đáng chú ý, đáng nhớ
 4. Great / momentous / formal occasion               : dịp vui/ quan trọng, trọng yếu/ trang trọng
 5. Fleeting/ memorable/ favourable moment        : khoảnh khắc lướt nhanh qua/đáng nhớ/thuận lợi, có triển vọng
 6. Exhilarating / rewarding / past experience       : trải nghiệm vui, hồ hởi/ đáng làm,bổ ích/ đã qua
 7. Exciting/big/foreign/nerve–racking adventure  : cuộc phiêu lưu đầy hứng thú/lớn/ngoài nước/nhớ đời
 8. Outstanding /minor/impressive achievement    : thành tích nổi bật, đáng chú ý/ không quan trọng/ ấn tượng
 9. Former / golden / happy days                           : những ngày tháng trước kia/ vàng, đáng nhớ/ hạnh phúc
 10. Fantastic / business / great trip                        : chuyến đi tuyệt vời, khó tin,kỳ quái, lập dị/ công tác/ tuyệt vời

 

Combination of ADV-ADJ phrases:

 1. Thoroughly exciting / memorable / impressive:

      = hoàn toàn, triệt để kích thích, hào hứng / đáng nhớ / ấn tượng

 1. Highly rewarding / exciting                        :

      = hết sức đáng làm bổ ích

 1. Totally happy / exhilarating / rewarding / outstanding:

      = hoàn toàn phấn khởi, hồ hởi

 1. Very happy / exhilarating / rewarding / favourable / impressive:

      = rất vui, hứng khởi, đáng được khen, gây ấn tượng

 

Describing or alternative words:

 1. Studying abroad                                       : an experience

      = đi học nước ngoài

 1. Doing well in exams                                 : an achievement

      = thi tốt

 1. A musical concert                                     : an event

      = 1 buổi hòa nhạc

 1. Your brother’s wedding                           : a special occasion

      = đám cưới anh trai

 1. Getting lost                                               : an adventure

      = bị lạc

 

Describing or alternative phrase:

 1. Volunteered to help people                          : a rewarding experience

      = tình nguyện giúp đỡ mọi người               : 1 trải nghiệm đáng làm

 1. Receive 1st prize for a painting                    : an unforgettable moment

      = nhận giải thưởng hạng nhất về hội họa : 1 khoảnh khắc không thể quên

 1. Describe s.t strange                                      : a bizarre incidence

      = mô tả 1 cái gì đó lạ                                  : 1 điều gặp phải kỳ lạ

 1. Have a journey that brings back a lot of memories  : a memorable trip

      = có 1 chuyến đi nhiều kỉ niệm / ký ức       : 1 chuyến đi đáng nhớ

 1. Attend the inaugural speech of the President : a formal occasion

      = tham dự bài diễn văn nhậm chức của Tổng thống: 1 dịp trang trọng

 1. Got lost in the desert                                  : a nerve – racking adventure

      = lạc ở sa mạc                                          : 1 chuyến phiêu lưu khó quên

 1. Parachute from a plane                               : an exhilarating experience

      = nhảy dù lượn từ máy bay                      : 1 trải nghiệm vui

 1. Saw a hardship of other people                  : a humbling experience

      = chứng kiến cảnh gian khổ của người khác        : trải nghiệm làm ta cảm thấy khâm phục

 1. Receive a present from your friend like a car, a cellular phone : a precious/ beautiful/ wonderful thing

      = nhận được món quà từ bạn  như xe hơi, điện thoại di động    : 1 vật giá trị/đẹp/ tuyệt vời…

 

Structure:   

In Future, + Clause 1 + In Case + Clause 2 :

Sau này (mai mốt), ……………………………. đề phòng trường hợp………………………

Ex: In future, I will put labels on my suitcases in case they get lost somewhere.

 

Useful expression:

 1. I should say…                                   : emphasizing a point
 2. How shall I put it? + the exact wordsearching for a word
 3. Now , where was I?                         : returning to the subject
 4. Let me see, …                                   : filling in

 

Tips for listening:  THE SIGNPOST PHRASES:

 1. Starting: I’d like to begin, firstly,…

= Bắt đầu

 1. Listing: firstly, secondly,… Next, Finally, Last but not the least…

= Liệt kê

 1. Adding: In addition , again

= Thêm thông tin: thêm vào đó,

 1. Digressing: By the way

= Nói ra ngoài lề

 1. Returning to the subject: Anyway,…

= Quay trở lại chủ đề: Dù sao đi nữa thì,…

 1. Concluding: Finally, To sum up, In conclusion…

= Kết luận

 

CHÚC CÁC BẠN HỌC TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *