LESSON 16: CULTURE

Noun- Noun phrases:

 1. A podcast                                                              : a series of video or music
 2. A source of revenue                                              : 1 nguồn thu nhập / lợi tức quốc gia
 3. Adolescent                                                            : thời niên thiếu
 4. Buildings of special significance                          : các tòa nhà quan trọng đặc biệt
 5. Coconuts                                                               : dừa
 6. Collectivist                                                            : người theo chủ nghĩa tập thể
 7. Country’s heritage                                                : di sản quốc gia
 8. Crop                                                                      : vụ mùa, thu hoạch
 9. Cultural phenomenon => phenomena                   : hiện tượng văn hóa
 10. Dissertation(s)                                                       : luận án
 11. Ethnic composition                                               : thành phần sắc tộc
 12. Game console                                                        : bảng điều khiển game
 13. Historical development of television                    : sự phát triển lịch sử của tivi
 14. Homemade videos                                                : băng video tự làm/ nghiệp dư
 15. Hypothesis                                                            : giả thiết
 16. Identification of values held by the youth           : sự nhận ra các giá trị mà giới trẻ đang nắm giữ
 17. Interior (n/a)                                                          : bên trong, nội thất, nội tâm/ nội địa…
 18. Investment                                                            : sự đầu tư
 19. Journals section                                                     : báo chí
 20. Materialism                                                           : chủ nghĩa duy vật / vật chất
 21. Media Studies                                                       : học truyền thông
 22. Mega-structures                                                    : các kiến trúc đồ sộ
 23. More contemporary designs                                  : những thiết kế đương thời/ hiện đại hơn
 24. New technology                                                    : công nghệ mới
 25. Official language                                                  : ngôn ngữ chính
 26. Planning ahead                                                      : việc lên kế hoạch trước
 27. Premises Committee                                             : Ủy ban quản lý tài sản (trong trường Đại học)
 28. Questionnaire                                                        : bảng câu hỏi (để điều tra, thăm dò ý kiến)
 29. Reprographics office                                             : văn phòng sao lưu
 30. Reprography / photography                                  : môn/nghề sao chụp /nghề nhiếp ảnh
 31. Resources                                                              : tài nguyên
 32. Response                                                               : đáp lại
 33. Sociology                                                              : Xã hội học
 34. Statement                                                              : lời phát biểu, sự trình bày
 35. Students Union                                                     : Hội Sinh viên
 36. Tall structures like skyscrapers                              : những kiến trúc cao như những tòa nhà chọc trời
 37. The global hypothesis / culture                             : giả thuyết toàn cầu / văn hóa toàn cầu
 38. Three-storey house                                                : nhà 3 tầng

 

 1. Art films                      > < Hollywood blockbusters

        Phim nghệ thuật          > < Phim bom tấn Hollywood

 1. Comedy                     > < tragedy

         Hài kịch                       > < bi kịch

 1. Contemporary books   > < Classic literature

         Sách đương đại           > < văn học cổ điển

 1. Films on DVD            > < films in the cinema

         Phim DVD                  > < phim chiếu rạp

 1. Keeping a diary        > < writing blog

      Viết nhật ký                 > < viết blog

 1. Plays in the theater                 > < outdoor drama

        Những vở tuồng trong nhà hát > < kịch ngoài trời

 1. Popular music              > < classical concert

          Nhạc phổ biến             > < nhạc cổ điển

 1. Urban living                > < country life

        Cuộc sống thành thị    > < cuộc sống nông thôn

 

+Leisure activities:

Sports : golf / ice hockey / tennis /football / rugby /…

= Môn thể thao: golf / khúc côn cầu trên băng / tennis,…/ bóng bầu dục/…

Hobbies: stamp-collecting / gardening / growing vegetables / playing chess / going to concerts / listening to music /…

= Sở thích: sưu tầm tem / làm vườn / trồng rau / chơi cờ…

Social activities: meeting friends / going to parties / chatting on the phone / shopping / going to the cinema /theatre …

= Hoạt động xã hội: gặp gỡ bạn bè / đi tiệc / tán gẫu trên điện thoại / mua sắm / đi xem phim…

 

Verb – Verb phrases:

 1. (Buildings and architecture) clearly reflect the culture of a country:

(Các tòa nhà và kiến trúc) phản ánh rõ nét văn hóa của một quốc gia

 1. Adore                                                                    : kính yêu, quý mến, mê, thích, tôn sùng
 2. Appeal to s.o = Attract s.o                                    : thu hút ai đó
 3. Be able to own expensive things                          : có khả năng sở hữu những thứ đắt giá
 4. Be in fashion at the moment                                 : đang thịnh hành
 5. Be of special interest                                             : được ưa thích đặc biệt
 6. Be part of each country’s heritage                        : là 1 phần di sản của mỗi quốc gia
 7. Be renovated with modern interiors                     : được cải tiến với nội thất hiện đại
 8. Become the biggest competition for s.o/s.t           : trở thành sư cạnh tranh lớn nhất cho …
 9. Get involved in s.t                                                : bị dính vào cái gì đó
 10. Have (s.t) in common                                            : có điểm chung
 11. Have ambition in s.t (golf)                                    : có tham vọng v
 12. Have modern additions                                        : có những phần thêm vào hiện đại
 13. Have the right possession of                                 : có quyền sở hữu hợp pháp
 14. Keep traditional / old-fashioned buildings           : duy trì các tòa nhà xưa / truyền thống
 15. Leave some things to chance                                : phó mặc cho may rủi
 16. Make … more airy and cheerful                            : làm… vui nhộn / thoáng khí và phấn khởi
 17. Make detailed plans for the future                       : lập những kế hoạch chi tiết cho tương lai
 18. Make progress                                                       : tiến bộ
 19. Predict = guess                                                      : đoán
 20. Prefer traditional / modern architecture                : thích kiến trúc truyền thống / hiện đại
 21. Pull down                                                              : lật đổ, phá đổ
 22. Recommend s.t to other person                            : giới thiệu/đề nghị điều gì với người khác
 23. Redecorate my house to make it look beautiful   : trang trí lại nhà cửa để làm nó trông đẹp đẽ
 24. Refer to past experience / natural ability              : liên quan đến kinh nghiệm quá khứ / năng lực tự nhiên
 25. Renovate                                                               : nâng cấp, cải tiến, phục hồi
 26. Support                                                                 : ủng hộ, chứng minh, xác nhận, chu cấp, nuôi dưỡng
 27. Take … (golf) lessons to improve s.t (my game)  : học cái gì… để cải thiện…
 28. Visit the dentist/doctor twice a year                     : gặp nha sĩ / bác sĩ 2 lần 1 năm
 29. Win the annual championship at my club             : giành chức vô địch hằng năm tại câu lạc bộ

 

Adj – Adv phrases:

 1. A bit scary                                                             : hơi sợ
 2. Bright                                                                    : thông minh
 3. Dizzy                                                                     : chóng mặt, hoa mắt
 4. Early (music / comedies)                                       : (Nhạc / hài kịch) thời kỳ Trung cổ và Phục hưng
 5. Moreover                                                               : hơn nữa
 6. Otherwise                                                              : hoặc là

 

Useful Expressions:

+Phrase bank:

 1. As / because / since                                                 : bởi vì
 2. I would say …                                                         : tôi cho là
 3. In recent years,                                                       :
 4. Not at all. In fact, …                                               : Không có chi. (Đáp lại lời cảm ơn). Thật ra…

 

+Express preferences: Nói về sở thích

 1. Best of all, I like…                                                : Trên hết, tôi thích …
 2. I am fond of s.t , but I prefer …                            : Tôi thích cái gì, nhưng tôi chọn …
 3. I can’t stand … except for …                                 : Tôi không thể chịu đựng … ngoại trừ …
 4. I don’t hate / dislike …, but I do think that …      :
 5. I don’t hate / dislike …, it’s just that I don’t have much time for s.t:

Tôi không ghét …, chỉ là tôi không có thời gian dành cho ….

 1. I like / enjoy …                                                      :
 2. I think I like … better                                            :
 3. I would like to try…                                              :
 4. I would rather + V … than ….                               :
 5. It is better to V …                                                 : Tốt hơn là …làm gì
 6. It is really true that…                                             : Thật sự là …
 7. My favourite thing of all is…                                : Cái tôi thích hơn hết là …
 8. S.t appeals to me more / as much as s.t                 : Cái gì … hấp dẫn tôi hơn / cũng nhiều như …
 9. While some people simply adore s.t, I am in different to it:

Trong khi nhiều người đơn giản thích …, tôi thì khác.

 

+Explain decision: Giải thích quyết định

 1. And the other thing is that I can …                       :
 2. I can do it for fun or for enjoyment                      :
 3. I find s.t relaxing.                                                 :
 4. It is simply too + (adj) to V                                  :
 5. One thing I like about s.t is that…                        :
 6. That’s the greatest thing about …                         :
 7. What attract / appeal to me most/more is that …  :

 

+Dealing with unfamiliar topics: Đối phó với các chủ đề không quen thuộc       

1. Question: What sort of food do you enjoy cooking and eating?

=

I’m afraid I have absolutely no skills in this area at all.

Tôi e là tôi hoàn toàn không có kỹ năng nào trong lĩnh vực này.

But I might/will learn in the future.                      :

Nhưng tôi có thể học trong tương lai.

It is simply too + Adj (expensive) to V (live on fast food).

Đơn giản là nó quá … (đắt đỏ) khi … (sống bằng thức ăn nhanh)

2. Question: Which sports or games do you enjoy playing?

=

That’s not something I normally (thường)do.       :

I probably used to play when I was a lot younger, but my life is very busy now.

…có lẽ đã từng …

3. Question: Do you have any artistic abilities?

=

Unfortunately not.                                                : Thật không may là không có.

I have very little practical ability, and things like that are difficult for me.

Tôi có rất ít khả năng phù hợp, và những thứ như vậy thì khó với tôi.

I tried when I was at school, but without success.

…., nhưng không thành công

4. Question: Are you able to play any musical instruments?

=

I wish I could.                                                       :

My parents made me take lessons when I was very young, but I just make a terrible noise and they let me give up.

…cho đi học …, nhưng …cho nghỉ

I don’t think I have any ability in that direction (lĩnh vực đó).    :

 

Understanding lay out:

Headings and titles => for organization                     :

Bold                        => in title                                     :

Italic style               => in subheadings                       :

Indentation             => detailed information              :

Lettering                 => list of points                           :

Bullet points           => other further items                 :

Capitals                   => subsections of information type:

Underlining            => emphasize the information     :

 

CHÚC CÁC BẠN THI TỐT!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *