• Phòng đào tạo: Quận 3: (028) 39307658 Quận Gò Vấp: (028) 73051619
  • Hotline: 0901 442 203 - 0938 735 275
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com

BẰNG THI IELTS CỦA HỌC VIÊN IELTS DOMINIC

2022-03-09

Bảng điểm IELTS CỰC XỊN của học viên IELTS DOMINIC. Các bạn đều có đầu vào 2.0 - 4.0 mà đầu ra đã tăng ít nhất là 3 - 4 điểm trong 1 khóa rồi nhé!!!

Học viên Nguyễn Phan Hoàng Minh - Total 7.5

Học viên Phan Nguyễn Bảo Thy - Total 6.5

Học viên Hoàng Lê Như Quỳnh - Total 7.0

 

Học viên Nguyễn Phan Anh Thư - Total 6.5

 

Học viên Đỗ Minh Nguyệt- Total 7.0

 

Học viên Huỳnh Thanh Thảo - Total 8.0

 

Học viên Đỗ Ngọc Đan Uyên-Học viên lớp Intermediate & Intensive - Total 6.0

 

Bạn BÙI ĐẶNG YẾN PHƯƠNG - TOTAL 6.5

 

 

Bạn BÙI ĐẶNG YẾN PHƯƠNG - TOTAL 6.5

 

 

Bạn TRAN NGOC HIEN CHI - TOTAL 6.5

 

Bạn VO THANH THUAN - TOTAL 7.0

 

Bạn NGUYEN THI LAM - TOTAL 5.5

 

Bạn NGUYEN MINH NGUYET - TOTAL 6.0

 

Bạn HOANG NGUYEN THIEN PHONG - TOTAL 6.5

 

Bạn NGỤY TÚ QUỲNH - TOTAL 7.5

 

Bạn LÃ NGUYỄN PHƯỢNG MAI - TOTAL 7.0

 

Bạn NGUYỄN PHAN HOÀNG MINH - TOTAL 7.0

 

Bạn NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ - TOTAL 7.0

 

Bạn PHẠM PHƯƠNG PHƯƠNG - TOTAL 6.5

 

Bạn NGUYỄN THÙY UYÊN PHƯƠNG - TOTAL 6.5

 

Bạn ĐẶNG THỊ PHƯỚC AN - TOTAL 6.5

 

Bạn NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ - TOTAL 6.0

 

Bạn THAI THI NGOC BOI - TOTAL 7.5

 

Bạn PHAM QUY LINH - TOTAL 6.5

 

Bạn VU LE KHANH - TOTAL 7.0

 

Bạn NGO DINH HA TRANG - TOTAL 6.5

 

Bạn BUI THI PHUONG ANH - TOTAL 8.0

 

Bạn PHAM DAO PHUONG UYEN - TOTAL 7.0

 

Bạn MAI THAO NGAN - TOTAL 6.5

 

Bạn NGUYEN PHAM THU HOAI - TOTAL 6.5

 

Bạn TRINH NGUYEN VAN KHANH - TOTAL 6.5

 

Bạn NGUYEN ANH DUNG - TOTAL 7.5

 

Bạn DO THANH HAI - TOTAL 5.0

 

Bạn NGUYEN PHUONG TAM - TOTAL 6.5

 

Bạn DAM THANH PHUOC  - TOTAL 7.5

 

Bạn TRUONG NGOC HUNG - TOTAL 6.0

 

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường