• Phòng đào tạo: (028) 3895 1619 - (028) 7305 1619
  • Hotline: (028) 3930 7658 - (028) 3930 7698
  • Email: ieltsdaminh.phongdaotao@gmail.com

BẰNG THI IELTS CỦA HỌC VIÊN IELTS DOMINIC

2018-05-24

Bảng điểm IELTS CỰC XỊN của học viên IELTS DOMINIC. Các bạn đều có đầu vào 2.0 - 4.0 mà đầu ra đã tăng ít nhất là 3 - 4 điểm trong 1 khóa rồi nhé!!!

Bạn NGỤY TÚ QUỲNH - TOTAL 7.5

 

Bạn LÃ NGUYỄN PHƯỢNG MAI - TOTAL 7.0

 

Bạn NGUYỄN PHAN HOÀNG MINH - TOTAL 7.0

 

Bạn NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ - TOTAL 7.0

 

Bạn PHẠM PHƯƠNG PHƯƠNG - TOTAL 6.5

 

Bạn NGUYỄN THÙY UYÊN PHƯƠNG - TOTAL 6.5

 

Bạn ĐẶNG THỊ PHƯỚC AN - TOTAL 6.5

 

Bạn NGUYỄN NGỌC QUỲNH NHƯ - TOTAL 6.0

 
Đăng ký tư vấn

Tin tức hoạt động

Gọi điện
Nhắn tin
Chỉ đường