TOPIC 04: TRAVEL AND TRANSPORT

TOPIC 04: TRAVEL AND TRANSPORT

Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING Band 8.0+ – Vòng thi Nói 1: Xem tại đây

Bí quyết luyện thi IELTS SPEAKING Band 8.0+ – Vòng thi Nói 2: Xem tại đây

Bí quyết luyện thi  IELTS SPEAKING Band 8.0+ – Vòng thi Nói 3: Xem tại đây

 

Travelling place                       travelling destination             điểm đến

Ex: Outbound travelling destinations are increasingly prevailing for Asian visitors.

Different feeling                     exotic                                    mới lạ

Ex: This restaurant is full of exotic sensations.

Travelling around the world         round-the-world tour      chuyến đi du lịch vòng quanh thế giới

Ex: My lifelong dream is to take a round-the-world tour.

Trip                                          journey                                   chuyến đi

Ex: The purpose of a journey is not just to teach a certain destination.

Travel plan                              itinerary                                 lịch trình

Ex: According to the itinerary, we nay get there in three days.

Natural scenery                       natural landscape                  cảnh thiên nhiên

Ex: The elderly prefer places with a natural landscape.

Traffic jam                              traffic congestion                   ùn tắc giao thông        

Ex: The issue of traffic congestion tends to be more serious in my city.

Car exhaust                             gas emission                           khí thải (ôtô)

Ex: Smart might produce less gas emission than other vehicles.

On time                                   punctual                                 đúng giờ

Ex: A punctual start at 8:00 a.m. has been announced by the tour guide.

Walker                                     commuter                               người đi lại thường xuyên (từ …tới nơi nào đó)

Ex: For commuters, traffic situation at peak hours is a nightmare.

Daily routine                           daily timetable / schedule      thời biểu hằng ngày

Ex: My daily timetable is pretty full.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *