Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp

Phương pháp lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp và bộ giáo trình độc quyền chỉ có tại IELTS Đa Minh giúp bạn học Tiếng Anh nhanh chóng và dễ dàng hơn.

Giấy chứng nhận 

Phương pháp “Lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp” và Giáo trình đã được Cục Sở Hữu Trí Tuệ được cục Sở Hữu Trí tuệ chứng nhận và bảo hộ.

Nhận định về phương pháp

“Lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp”

Nhận định của nhóm chuyên gia

Nhận định
Nhận định

Nhận định của nhóm doanh nhân

Nhận định của nhóm phụ huynh

Video về Phương pháp “Lập trình tư duy ngôn ngữ trực tiếp”

Review học viên khóa IELTS tại Đa Minh